Denizbank 2020 ilk çeyrek mali verilerini ve faaliyet raporunu yayınladı.  Açıkladığı bilanço ile son yılların en iyi çeyrek performansını sergilediği görüldü.
 
Denizbank 2020 ilk çeyrek mali verilerini ve faaliyet raporunu yayınladı. DENİZBANK 2020 ilk çeyrek mali verilerini ve faaliyet raporunu yayınladı. 2019 sonunda banka hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC ( ENBD ) bünyesine geçmesi ile banka performansı da merak konusu olmuştu.  Açıkladığı bilanço ile son yılların en iyi çeyrek performansını sergilediği görüldü.

 2020 ilk çeyreğinde bilançoyu büyüttü
2020 ilk çeyreğinde DENİZBANK’ın bilançosunu %7,4 büyüttüğü görüldü. 2019 sonunda Toplam Varlıkları 156,4 milyar TL düzeyindeyken üç ayda 168 milyar TL düzeyine çıkardığı görüldü. Toplam Varlıklar içinde Finansal Varlıklar 34 milyar TL düzeyini korudu.
Nakdi Krediler sektör ortalamasının üzerinde büyüdü
2019 sonunda 105,8 milyar TL Nakdi Kredi ile kapatan bankanın 2020 ilk çeyreğinde 10,5 milyar TL artış ile 116,3 milyar TL düzeyine çıkardı. Kredi artış oranı % 9,92 ile sektör ortalamasının üzerinde kaldı. 2019 sonunda 96,9 milyar TL olan Net Kredisi ise 2020 ilk çeyreğinde 105,4 milyar TL düzeyine ulaştı. Nakdi Krediler yanında Gayri Nakdi Krediler tarafında da büyüme stratejisi izleyen bankanın 2019 sonundaki kredi hacmi 34,1 milyar TL’den 2020 ilk çeyreğinde 36,5 milyar TL düzeyine çıktığı görüldü. Çoğu banka Akreditif kredilerde küçülürken Dış Ticaret işlemlerine ağırlık veren bankanın bu alanda %11,7 büyüdüğü görüldü. 2019 sonunda 4 milyar TL’lık Akreditif krediler yılın ilk üç ayında 4,5 milyar TL düzeyine ulaştı.
Sorunlu Krediler Türkiye ortalamasının iki katı
Bankanın kredilerdeki bu atağına rağmen sorunlu kredilerin  % 10,34 düzeyine ulaştığı görüldü. Bu aynı zamanda Türkiye ortalamasının iki katına yakın.  Sorunlu kredilerin bu kadar yüksek olması banka Kredi Tahsis ve Pazarlama tarafında da ciddi yapısal sorunlar olduğu anlamına geliyor. 2019 sonunda 8,8 milyar TL olan “beklenen zarar karşılıkları” 2020 ilk çeyreğinde %23 büyüyerek 10,9 milyar TL düzeyine ulaştı.
Mevduat ve Özkaynaklar arttı
2019 sonunu 100 milyar TL Mevduat ile kapatan banka yılın ilk üç ayında 6 milyar TL artış ile mevduatını 106,4 milyar TL düzeyine çıkardığı görüldü. Mevduat artış oranı %6,1 oldu. Sermaye artışının etkisi ile Özkaynakları da % 14 artarak 17,7 milyar TL’den 20,2 milyar TL düzeyine çıktı.
Gelirler iyi yönetildi
Faizlerin hızlı düşüşü nedeni ile Faiz gelirlerinin düşmesini kredi hacmini artırarak kısmen telafi eden bankanın Faiz giderlerini daha fazla düşürmesi sayesinde Net Faiz gelirlerini %84 artırdığı görüldü. 2019 ilk çeyreğinde 1,1 milyar TL olan Net Faiz Gelirleri 2020 ilk çeyreğinde 2,1 milyar TL düzeyine ulaştı. 2019 ilk çeyreğinde 821 milyon TL olan Net Ücret ve Komisyon Geliri ise 816 milyon TL düzeyine ulaştı.
Brüt ve Net Karını artıran bankalar grubunda yer aldı
Çoğu banka Brüt Karlılığını artırmasına rağmen bu karlılık artışını Net karlılığa taşıyamazken;  DENİZBANK’ın Brüt ve Net karlılığını artırdığı görüldü.  2019 ilk çeyreğinde 2,2 milyar TL’lık Brüt kar 2020 ilk çeyreğinde 3,5 milyar TL düzeyine çıkarılırken; 492 milyon TL olan Net Karlılık da %26 büyüyerek 620 milyon TL düzeyine ulaştı. Net Kar artış oranı sektör ortalaması düzeyinde yer aldı.
Şube sayısı değişmedi, personel sayısı arttı
2019 sonunda 708 şube ile hizmet veren 2020 ilk çeyreğinde şube sayısını korurken; 12.279 olan personel sayısı 39 artarak 12.318’e arttırdı.
Sermaye Yeterlilik oranı düştü
2019 sonunda % 17,69 olan Sermaye yeterlilik oranı 2020 ilk çeyreğinde % 17,54’e düştü.
Özkaynak Karlılığı arttı
2019 yıl sonu özkaynak karlılığı % 8,06 iken 2020 ilk çeyreğinde %13,10’a arttı.