Garanti Bankası üst yönetimi maaş ve primde yüzde 20 tasarrufa gitti. İlk kez bir bankanın üst yönetim gideri azaldı. 
Garanti BBVA Kredi atağı ile Bilançoyu büyüttü
GARANTİ BBVA 2020 ilk çeyrek mali verileri ve Faaliyet Raporunu açıkladı. 2019 yılındaki Genel Müdür değişikliği yaşayan bankanın 2020 performansı merak konusu olmuştu. 2019 sonunu 291 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka üç ayda % 6,7 büyüyerek 417 milyar TL Bilanço büyüklüğünü yakaladı. Toplam Varlıklar içinde Finansal Varlıklar % 2,9 büyürken asıl büyüme krediler ve mevduat tarafında oldu.
Krediler büyüdü
2019 sonunu 251 milyar TL Nakdi kredi ile kapatan banka % 7,5 büyüme ile nakdi kredilerini 270 milyar TL’ye yükselttiği görüldü. Nakdi kredilerde banka 19 milyar TL Piyasalarda büyüme kaydetti. Bu büyümeye karşılık Takipteki alacaklar artışı % 1,7 artışta kalmayı başardı. Bankanın Takipteki kredileri 17,2 milyar TL’den Mart sonunda 17,5 milyar TL’ye yükseldi. Buna karşılık takipteki kredi oranında olumlu gelişme sağladı. 2019 sonunda takipteki kredi oranı %6,9 iken Mart sonunda % 6,5’e geriledi. Canlı kredilerin Toplam Aktiflerdeki oranı 2019 sonunda % 59,8 iken Mart sonunda büyüme stratejisi sayesinde % 60,5’e çıktığı görüldü. Nakdi Krediye paralel olarak bankanın Gayri Nakdi Kredilerde de benzer bir büyüme stratejisi izlediği anlaşılmaktadır. Zira, 2019 sonun 60,4 milyar TL Gayri Nakdi krediler ile kapatan banka 2020 Martında 65 milyar TL büyüklüğe ulaşarak % 7,4 büyüme gösterdi. Mart ayındaki Dış Ticarette daralmaya rağmen bankanın Akreditif kredisini koruduğu görüldü. Mevduat ve Özkaynak arttı
2019 sonunu 248,7 milyar TL Toplam Mevduat ile kapatan bankanın üç ayda % 7,2’lik artış ile 266,6 milyar TL mevduatı yakaladığı görüldü. Banka ilk üç ayda mevduatını 18 milyar TL artırmış oldu. Banka ilk üç ayda mevduat artışından daha fazla kredi artışı sağlamış oldu. Bankanın 2019 sonundaki özsermayesi de 53,7 milyar TL’den 54,8 milyar TL’ye yükseltti.
Net Faiz geliri ile ücret ve komisyon geliri arttı
Ticari müşteriler ile ilgili BDDK ve TCMB’nin bankaların ücret komisyon standartların belirlendiği uygulama 1 Mart  ( bazı maddeleri  1 Nisanda ) başlaması ile bankalara nasıl yansıyacağı merak konusu olmuştu. İlk üç aylık mali verilerden Garanti BBVA’nın bu süreci iyi yöneterek az gelir kaybı ile atlattığı anlaşıldı. Zira, banka 2019 ilk çeyreğinde 4,4 milyar TL Net faiz geliri yaratırken, 2020 ilk çeyreğinde % 25,6 artış ile 5,6 milyar TL Net faiz geliri yarattı. Faiz oranlarının düşme döneminde bunu nasıl başardığı ise sorgulanmalı. Zira 2020 ilk çeyreğinde Kamu ve İş Bankası gibi çoğu banka 2019’da yüksek faiz ile kullandırılan spot ve taksitli kredilerde faiz indirimi yaparken  Garanti BBVA müşterilerin bu yöndeki taleplerine sıcak bakmadı ve faiz indirimi yapmamayı tercih etti. Faiz indirimi yaptığı kısıtlı sayıda müşterisinde de piyasaya göre yüksek ek komisyon talep etti ki bu yönde şikayetler piyasalarda sık dillendirildi. Bankanın bu duruşu bilançoya olumlu yansımasına rağmen piyasanın bankanın bu tavrını nasıl bir tepki vereceğini önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Banka aynı şekilde Net Ücret ve Komisyonlarda da %17’lik artış ile ilk üç ayda 1,6 milyar TL hacme ulaştı. Garanti BBVA 2019 sonunda da 6 milyar TL ile en yüksek ücret ve komisyon geliri yaratan banka olma unvanına sahipti. 
Ticari işlemlerden kar etti
2019 ilk çeyreğinde Ticari işlemlerden 169 milyon TL zarar eden banka 2020 ilk çeyreğinde bu zararı telafi ederek 529 milyon TL kara dönüştürdü. 2020 yılından banka Türev Finansal işlemlerden 2 milyar TL zarar etmesine rağmen buradaki zararı Sermaye Piyasa İşlemlerdeki 2,1 milyar TL kar ile kapatarak üç ayda Ticari işlemlerden 529 milyon TL kar etti.
Brüt Kar artışını Net kara aktaramadı
2019 ilk çeyreğinde 7,3 milyar TL Brüt kar yapan banka 2020 ilk çeyreğinde % 32 artış ile karlılığını 9,7 milyar TL’ye çıkardı. Buna karşılık bu artışı net karlılığa taşıyamadı.  Net Karda %5,3’lük bir erime yaşadı.2019 ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL Net kar açıklayan bankanın 2020 ilk çeyreğinde Net Karlılığı 1,6 milyar TL’ye düştü.
Üst Yönetim fedakarlık yaparak şaşırttı
Yıllardır Üst Yönetime en yüksek ödemeyi yapan bankalar arasında yer alan Garanti BBVA 2020 ilk çeyreğinde tasarruf yaparak şaşırttı. 2019 ilk çeyreğinde Üst Yönetime ( kilit yöneticilere ) yapılan 27,9 milyon TL’lık ödemeler 2020 ilk çeyreğinde % -20,3 gerileyerek 22,2 milyon TL’ye  düştü. Bankanın bu davranışının diğer bankalara da örnek olmasını dileriz.
Sermeye Yeterlilik oranı düştü
2019 sonunu % 19,6 sermaye yeterlilik oranı %18,2’ye gerilediği görüldü.
Özsermaye karlılığı düştü
2019 sonunu %12,3 özsermaye karlılığı ile kapatan bankanın 2020 ilk çeyreğinde % 12,1’e düştü. %1.6 olan Aktif karlılığın ise ilk üç ayda değişmediği görüldü.     
Şube sayısı değişmedi 27 personel artışı oldu
2019 sonunu 904 şube ile kapatan banka şube sayısını değiştirmedi. 18.784 olan personel sayısını da 18.811’e çıkararak hizmet vermeye devam ediyor.