İhlas Ev Aletleri hisse senedinde manipülasyon yapıp hisseye yüzde 100’ün üzerinde prim yaptırıp, sonra taban yapan gruba 6 ay işlem yasağı getirildi.
Ömer Yalçın, Enver Çevik, Ecvet Subaşı, İrfan Yazıcı, Ugur Bulut Şaver, Halid ziya Yalçın ve Fatih Uğur SPK’nın 6 ay işlem yasağı getirdiği borsa oyuncuları. Gerekçesi ise İhlas Ev Aletleri hisse senedinde SPKn’nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında işlem yapması. 
Türkçesi manipülasyon.
Ancak SPK’nın bu konuda geç hareket ettiği ve hisse senedinde yüzde 100’lük bir artış öncesi müdahale etmesi gerektiği belirtiliyor. Hisse senedini 0.32 kuruştan toplayan oyuncular senedi 4.20 TL’ye kadar çekti.  Bu hareketten sonra da yoğun işlemle satışa geçtiler.
Çok sayıda küçük yatırımcı bu işlemlerden dolayı mağdur oldu.