Piyasalarda sık sık şikayetlere neden olan Rotatif / BCH Kredilerde peşin komisyon dönemi sona erdi.
TCMB’nin hazırladığı ve  10.02.2020 tarihinde 31035 sayılı Resmi Gazetede BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4) yürürlüğe girdi.  Piyasalarda sık sık şikayetlere neden olan Rotatif / BCH Kredilerde peşin komisyon dönemi sona erdi. Mevcut uygulamada bankalar müşterilerden peşin komisyon talep ediyor müşterinin kısa sürede bu krediyi kapaması halinde ciddi maliyetlere katlanmak sorunda kaldığı gibi müşteriye ek kredi yükü oluşturuyordu.
Yeni uygulamada kredi kullanım ücreti dönemsel olacak
Yürürlüğe giren yeni uygulama ile birlikte Rotatif / BCH kredilerin kullanımında ödenecek ücret ve komisyonlar üç aylık dönem ortalama kredi üzerinden kullandırım bakiyesinin  on binde yirmi beşini geçemeyecek şeklinde düzenlendi.
İlgili düzenleme şu şekilde :
“Rotatif krediler için kullandırım ücreti yalnızca dönemsel olarak alınabilir ve ilgili üç aylık dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesinin on binde yirmi beşini geçemez. Dönemsel alınan kullandırım ücretinin üç aydan kısa süreli dönemler için tahsil edilmesi durumunda azami oran, on binde yirmi beş oranının ilgili dönemin üç aylık döneme oranlanmasıyla hesaplanır”.