İlk kez bir kamu bankasının üst yönetim ödemeleri özel bankaları solladı. Vakıfbank’ın karı yüzde 32 düştü, üst yönetim ödemeleri yüzde 48 arttı
VAKIFBANK 2019 yıl sonu mali verileri ve Faaliyet Raporunu açıkladı.  VAKIFBANK 2018 sonundaki 4,1 milyar TL’lık Net Karlılığın 2019’da %-32,5 düşerek 2,8 milyar TL’ye geriledi.
Aynı raporda Üst Yönetimine yapılan ücretler  % 48,4 arttığı bilgisi de yer aldı. Banka 2018 sonunda Üst Yöneticilerine 18,9 milyon TL ödeme yaparken 2019 yılında % 48,4 artış yaparak 28,1 milyon TL ödeme yaptı.  Bu durum Uzmanların, “Net Kar düşmüş ama Üst Yönetim ödüllendirilmiş resmen, Net Karın %1’i Üst Yönetime gitmiş” yorumlarına neden oldu. Diğer Kamu Bankaları ile kıyaslandığında da VAKIFBANK Üst Yönetime ki kattan fazla ödeme yaptığı görüldü.
Bilanço büyüdü
2018 sonunda 331,3 milyar TL Toplam Varlıklara sahip olan banka %26,6 büyüyerek 2019 sonunda 419,4 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Toplam Varlıkların içinde 2018 sonunda 50,7 milyar TL yer tutan Finansal Varlıklar ise 22 milyar TL büyüyerek 72,5 milyar TL düzeyine ulaştı.
Nakdi Krediler 60 milyar TL büyüdü
2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da Piyasayı Kredilerde Kamu Bankaları sırtladı. 2018 sonunda 232,4 milyar TL Nakdi Kredi büyüklüğüne sahip olan banka 2019 yılı içinde piyasalara 60 milyar TL ek kaynak aktararak 292 milyar TL Nakdi Krediye ulaştı. Kredilerde büyüme % 25,7 olarak gerçekleşti. Piyasalardaki çoğu banka 2019 yılında Gayrinakdi Kredilerde küçülürken VAKIFBANk’ın piyasalara bu alanda da desteğinin sürdüğü görüldü. 2068 sonunda 65,1 milyar TL olan Gayrinakdi krediler 2019 sonunda 12 milyar TL artarak 77,3 milyar TL düzeyine çıktı. 2018 sonunda 10,2 milyar TL olan Akreditifler ise % 34,6 artarak 13,7 milyar TL düzeyine yükseldi.

Mevduat 72 milyar TL arttı
2018 sonunu 179,4 milyar TL Mevduat ile kapatan bankanın 2019 sonunu kadar mevduatını % 40,2 artırarak 251,5 milyar TL düzeyine ulaştı.
Ücret ve Komisyon gelirlerini abarttı
Piyasalarda sık sık VAKIFBANK’ın aldığı komisyonlar ile ilgili gelen  ( Rotatif kredilerdeki peşin komisyonlar, mevcut Rotatif kredide faiz indirimi için ek komisyon alınması, kredili müşterilerine zorunlu sigorta dayatması  … vb ) şikayetlerin  boşuna olmadığı da ortaya çıktı, zira kredi hacmine ve Toplam Aktiflere bakıldığında  diğer Kamu Bankalarına göre abartılı bir ücret ve komisyon gelir farkı ortaya çıkıyor. VAKIFBANK’ın diğer iki Kamu Bankasından Aktif Büyüklüğü, Kredi hacmi, Mevduatı düşük olmasına rağmen Ücret ve Komisyon geliri daha fazla düzeyde olması bankanın müşterilerden haksız yere ücret ve komisyon mu aldı eleştirilerine neden oldu. 2018 sonunda 2,2 milyar TL olan Ücret ve Komisyon gelirleri % 73,5 artarak 3,9 milyon TL düzeyine ulaştı. Bu artış oranı ile Bankalar içinde hacim ve yüzde olarak en fazla ücret ve komisyon artıran banka oldu.
3,6 milyar TL Türev Zararları Karlılığı yedi
2018 yılında Ticari İşlemlerden 643 milyon TL Kar eden banka 2019 sonunda 2,5 milyar TL zarar ettiği görüldü. Zarar oluşmasında 2018’de 262 milyon TL Kar ettiği Türev İşlemlerinden 2019 yılında 3,6 milyar TL zarar etkili oldu.
Brüt Kar artışını net karlılığa taşıyamadı
2018 sonunda 15,9 milyar TL Brüt Kar yapan bankanın karlılığı % 16 artarak 2019 yılında 18,5 milyar TL düzeyine gelmesine rağmen bu kar artışını net karlılığa taşıyamadığı görüldü. 2018 sonunda 2,4 milyar TL Net Kar yapan bankanın net karlılığı 2019 yılında % 32,5 düşerek 2,8 milyar TL düzeyine geriledi. Karlılığın düşmesinde Türev zararların fazlalığı yanında Beklenen Zarar Karşılığı Giderindeki ciddi artış etkili oldu. Zira Bankanın 2018 yılında Beklenen Zarar Karşılığına 4,3 milyar TL Karşılık ayırırken 2019 yılında 8,2 milyar TL karşılık ayırdığı görüldü.
Üst Yönetim ihya oldu
Üst Yöneticilere yapılan ödemeler ile ilgili önceki raporlarda bilgi vermeyen tek banka olarak eleştirilere neden olan banka 2019 yıl sonu raporunda üst yönetici ödeme bilgilerini paylaştı. Bilançodaki büyümeyi net karlılığa aktaramayıp net karlılıkta % -32,5 gerileme gerçekleşmesine rağmen Bankanın Üst Yönetime %48,4 artış yaparak 2018’deki 18,9 milyon TL ödemeyi 2019’da 28,1 milyon TL’ye çıkardığı görüldü. Diğer Kamu Bankalarından iki bankanın da Aktif Büyüklüğü VAKIFBANK’tan büyük olmasına rağmen bankanın Üst Yönetime diğer kamu bankalarının iki katı ödeme yapması tepkilere neden oldu. Zira ZİRAAT BANKASI  2019 yılında üst Yönetime % 11,2 artış yaparak 12,4 milyon TL öderken, HALKBANK  örnek davranış göstererek üst yönetimde %-3,8 tasarrufa giderek 10,3 milyon TL ödeme yaptı.  Faaliyet Raporunda VAKIFBANK üst yönetime yaptığı % 48,4’lük artış oranını neye göre hesapladığı bilgisi yer almazken, “çalışanlara % 9,20 reel ücret artışı sağladıkları” bilgisi yer aldı.   
Şube sayısı azaldı ve Personel sayısı arttı
2018 sonunda yurtiçinde 948 şube ile hizmet veren banka 2019 yılında 8 şube azalarak şube ağını 940 şubeye düşürdü. 2018 sonunda 16.767 personel ile hizmet veren banka 2019 yılında 68 personel artarak 16.835 personel sayısına ulaştı.
İlk 100 ve 200 müşteride kredi yoğunlaşması
Banka’nın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan nakdi kredi alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı %30.51 oranındadır (31 Aralık 2018: %32.18).
Banka’nın ilk büyük 100 gayri nakdi kredi müşterisine kullandırdığı gayri nakdi kredilerin toplam gayri nakdi krediler portföyü içindeki payı %49.42 oranındadır (31 Aralık 2018: %50.47).
Banka’nın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan nakdi kredi alacağının ve ilk büyük 100 gayri nakdi kredi müşterisine kullandırdığı gayri nakdi kredilerin tutarının toplam bilanço içi varlıklar ve bilanço dışı yükümlülükler içindeki payı sırasıyla %19.99 ve %11.42 oranlarındadır (31 Aralık 2018: %21.52 ve %13.78).
Banka’nın ilk büyük 200 nakdi kredi müşterisinden olan nakdi kredi alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı %38.05 oranındadır (31 Aralık 2018: %39.40).
Banka’nın ilk büyük 200 gayri nakdi kredi müşterisine kullandırdığı gayri nakdi kredilerin toplam gayri nakdi krediler portföyü içindeki payı %64.05 oranındadır (31 Aralık 2018: %64.06).
Sermaye Yeterlilik oranı arttı
Banka’nın 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hesaplanan özkaynak tutarı 51,694,358 TL (31 Aralık 2018: 40,705,950 TL) sermaye yeterliliği standart oranı % 16.61 (31 Aralık 2018: %16.99)’dir.