ZİRAAT BANKASI BİLANÇO ANALİZİ: Ziraat Bankası 116 milyar TL Mevduat toplayıp, 68 milyar TL Kredi artışı sağladı
Bilançoyu ortalamanın üzerinde büyüttü
2018 sonunu 537,1 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan ZİRAAT BANASI 2019 sonunu %20,9 büyüme ile 649,7 milyar TL ile kapadı. Toplam Varlıklardaki büyüme 112,6 milyar TL oldu. Toplam Varlıklar içinde finansal varlıklar %29,7 büyüyerek 172,9 milyar TL düzeyine ulaştı.
Nakdi Kredileri  68,6 milyar TL büyüttü
2019 yılında Nakdi Kredilerini 68,6 milyar TL büyüterek ZİRAAT BANKASI hacimsel büyümede ilk sırada yer aldı. 2018 sonunda 379,3 milyar TL Nakdi Kredi hacmine sahip olan banka 2019 sonunda kredilerini 447,9 milyar TL’ye çıkardı. Buna karşılık 8,3 milyar TL olan Beklenen Zarar karşılıkları da 13 milyar TL düzeyine yükseldi. 2018 sonunda 121,1 milyar TL olan Gayrinakdi kredileri ise 119,8 milyar TL düzeyine geriledi. Gayrinakdi krediler içindeki Akreditifler ise 17,9 milyar TL’den 19,3 milyar TL düzeyine yükseldi.
Mevduat 116 milyar TL arttı
2018 sonunu 331 milyar TL Mevduat ile kapatan banka 2019 sonunu % 35 büyüme ile 447,2 milyar TL ile kapadı. 2019’da mevduattaki artış 116,2 milyar TL oldu. ZİRAAT BANKASI Bilançolarını açıklayan bankalar arasında mevduat hacmini en fazla artıran banka oldu.
Faiz ve ücret komisyon gelirleri arttı
2018 sonunda 21,9 milyar TL Net Faiz geliri elde eden banka 2019 sonunda 25,3 milyar TL düzeyine çıkardı. 2,6 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon geliri ise % 36 artarak 3,6 milyar TL düzeyine yükseldi.
Ticari zarar ikiye katladı
2018 sonunda 3,8 milyar TL Ticari İşlemlerden zarar eden bankanın bu alandaki zararı 2019’da ikiye katlanarak 7,8 milyar TL oldu. Zararın artmasında 2018 sonunda 3,5 milyar TL olan Türev zararlarının 2019 sonunda 8,4 milyar TL’ye çıkmasının etkisi olduğu görüldü. Bankanın Türev zararlarının artmasında Piyasa Düzenleyici banka olması nedeni ile yaptığı Hazine işlemlerinin etkisi olduğu tahmin ediliyor.
Brüt Kar arttı, Net Kar düştü
2018 sonunda 22,4 milyar TL Brüt kar yapan banka 2019 sonunda bu karlılığını 23,7 milyar TL’ye yükseltmesine rağmen bu artışı Net Karlılığa taşıyamadı. 201 8sonunda 7,9 milyar TL Net Kar eden bankanın Net Karlılığı %22 düşerek 6,1 milyar TL’ye geriledi. Net Karlılığın düşmesinde Türev zararların artmasının etkisi olduğu görüldü.
Üst Yönetim makul düzeyde ücret aldı
Özel ve Yabancı bankaların aksine Kamu Bankaları makul sayılabilecek düzeyde Üst Yönetimine ödeme yapmakta olduğu biliniyor. 2018 sonunda 11,2 milyon TL Üst Yöneticilere ödeme yapan banka 2019 sonunda % 11,2 artış ile bu ödemeleri 12,4 milyon TL düzeyine çıkardı.
İlk 100 ve 200 müşteride Kredi dağılımı
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %28 ve %33’tür (31 Aralık 2018: %30 ve %35).
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %53 ve %65’tir (31 Aralık 2018: %53 ve %65).
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam nakdi ve gayrinakdi krediler toplamı içindeki payı sırasıyla %29 ve %36’dır (31 Aralık 2018: %30 ve %38).
Şube sayısı ve personel azaldı
Banka, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, yurt içinde 19 kurumsal şube, 67 girişimci şube, 1.643 şube ve 5
mobil araç olmak üzere toplam 1.734 şube (31 Aralık 2018: yurt içinde 20 kurumsal şube, 87 girişimci
şube, 1.638 şube ve 5 mobil araç olmak üzere toplam 1.750 şube) ile hizmet veriyor. Toplamda 16
şube azaldığı görüldü. 2018 sonunda 24.559 personel ile hizmet veren bankanın personel sayısı da 93
azalarak 24.466’e düştüğü görüldü. Bankada, Personel azalmasının daha çok emeklilikten
kaynaklandı.