PARAMEDYA

Bankada boşta duran paraya faiz alınabilecek

Bankada boşta duran paraya faiz alınabilecek

Merkez Bankası'nın son düzenlemesi ile vatandaşların ve şirketlerin bankalarda boşta kalan paralarına faiz isteme hakkının olduğu ortaya çıktı.

Firmalar ve şahıslar yıllık ortalama vadesiz mevduat için Bankalardan faiz talep edebiliyor. Bu durumda uygulanacak faiz oranı de netleşmiş oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından ( TCMB ) MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/3)’e göre Bankaların vadesiz hesaplara faizleri serbestçe belirleyebileceği fakat bunun en fazla % 0,25 olabileceğini belirtti.
Tebliğin ilgili maddeleri şu şekilde :
Amaç ve kapsam MADDE 1 –  Bu Tebliğin amacı, bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarına ilişkin esas ve şartları belirlemektir.
Dayanak MADDE 2 –  Bu Tebliğ, 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Mevduat faiz oranları MADDE 3 –  Bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenir. Ancak, vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0.25’i geçemez.
 

Etiketler: vadesizbanka vadesiz mevduat faiz

Facebook Yorumları