Yeni düzenlemeye göre, bankalar artık geçmişe yönelik hiç bir ücret alamıyacak. Bazı bankalar daha önce bir çok ürün ve hizmette geçmiş dönem ücretleri alıyordu. 
TCMB’nin yayınladığı 01 Mart 2020’de yürürlüğe girecek olan BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’ne göre bankaların keyfi ücret değişikliği ve geçmişe yönelik ücret almasının önüne geçildi. Piyasalardan sık  sık gelen POS ücretlerinden geçmişe yönelik ücret alınıyor, veya geçmişe yönelik hizmet ücreti kesiliyor şikayetlerinin de önüne geçilmiş oldu.
01 Mart 2020’de yürürlüğe geçecek olan tebliğin “Bilgilendirme ve Ücretlendirmeye İlişkin Esaslar” ilgili bazı bölümleri şu şekilde : 
MADDE 5 –
(1) Ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarife ve diğer güncel bilgiler internet sitelerinde; açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir şekilde bankalarca ilan edilir. İlan edilen bilgilerde değişiklik olması hâlinde değişikliğin yapıldığı tarihe de yer verilerek internet sitesi güncellenir.
(3) Ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarifelerde değişiklik olması hâlinde, söz konusu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce Merkez Bankasınca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankasına bildirilir. Bildirilen azami tarifelerin üzerinde herhangi bir ücret tahsil edilemez.
(6) Bankalar ticari müşterilerin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret alamaz.
MADDE 7 –
(1) Bankalar uyguladıkları ücretlerde artış yapabilmek için ticari müşteriye en az iki iş günü öncesinden yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kayıt altına alınan telefon aracılığıyla bildirimde bulunmak zorundadır. Artırım geçmiş döneme uygulanmaz.