2019 yıl sonu Mali verilerini ve Faaliyet Raporunu açıklayan TEB 2018’e göre net karlılığını koruyarak yılı istikrarlı kapattı.  2018 sonunda 1 milyar TL Net Kar açıklayan banka, 2019 sonunda 1 milyar 70 milyon TL Net Kar açıkladı.
 
2019 yıl sonu Mali verilerini ve Faaliyet Raporunu açıklayan TEB 2018’e göre net karlılığını koruyarak yılı istikrarlı kapattı.  2018 sonunda 1 milyar TL Net Kar açıklayan banka, 2019 sonunda 1 milyar 70 milyon TL Net Kar açıkladı.


Bilanço büyüdü
2018 sonunu 97 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan bank 2019 sonunda % 10,6 büyüyerek 107,3 milyar TL Toplam Varlıklara ulaştı. Toplam Varlıkların içinde Finansal Varlıklar 26,8 milyar TL’den 30 milyar TL’ye çıktı.
Nakdi Kredilerde büyüdü, Gayri Nakdi Krediyi korudu
2018 yılını 66,8 milyar TL Nakdi Kredi ile kapatan banka % 3,5 büyüyerek yılı 69,2 milyar TL ile kapadı. Çoğu bankanın ciddi kayıplar ile yaşadığı Gayri Nakdi Kredilerde banka ufak düşüş ile mevcudu koruduğu görüldü. 22,6 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredileri 2019 sonunda 22,3 milyar TL’ye geriledi.
Mevduat arttı
2018 sonunu 64,2 milyar TL Mevduat ile kapatan banka %12,4 büyüyerek yılı 72,2 milyar TL Mevduat ile kapadı.
Net Faiz gelirleri %30 sıçradı
2018 sonunda 4,2 milyar TL olan Net Faiz Gelirleri %30,7 büyüyerek  5,5 milyar TL’ye yükseldi. Net Ücret ve Komisyonlar ise %13 büyüyerek 1,2 milyar TL’den 1,4 milyar TL’ye yükseldiği görüldü.
Brüt ve Net karlılığı aynı anda artırdı
Bilançolarını açıklayan bankaların çoğu Brüt Kar artışını Net Karlılığa taşıyamazken TEB Brüt ve Net Karlılığı artırmayı başardığı görüldü. 2018 sonunu 5,1 milyar TL Brüt Kar ile kapatan banka 2019 sonunda bu karlılığını 6 milyar TL’ye yükselterek %17,4 artırdı. 2018 sonunda 1 milyar TL olan Net Karlılık ise 70 milyon TL aratarak 1 milyar 70milyon TL düzeyine geldi.
Üst Yönetim ödeme artışları sınırlı kaldı
Net Karlılıklarını artıramayan çoğu banka Üst Yöneticilere ciddi ödeme artışı yaparken TEB örnek bir davranış göstererek ödemedeki artışı sınırlı tuttu. 201 8sonunda Üst Yönetime 43,5 milyon TL ödeyen banka 2019 sonunda 44,1 milyon TL ödeme yaptı. %1,2 artış oranı ile enflasyon düşünüldüğünde banka üst yönetimin bu alanda tasarruf yaptığı anlaşılmaktadır.
Şube ve Personel sayısı azaldı
2018 sonunu 499 şube ile kapatan banka 32 şube azaltarak 2019 sonunu 467 şube ile kapadı. Aynı şekilde 2018 sonunda 9.487 personel ile hizmet veren banka 533 personel azaltarak 2019 sonunu 8.954 Personel ile hizmet vermeyi sürdürdüğü görüldü. Başka bir ifade ile banka mevcut personeli 2019 yılı içinde  % 5,6 azaltmış durumda.