Türkiye’de yaşanan mobbingi etkili bir şekilde duyurup onunla mücadele eden Mobbing ile Mücadele Derneği 10.yaşını bir dizi etkinlikle kutluyor.
Türkiye’de yaşanan mobbingi etkili bir şekilde duyurup onunla mücadele eden Mobbing ile Mücadele Derneği 10.yaşını bir dizi etkinlikle kutluyor.
2010 yılında Hüseyin Gün tarafından kurulan ve vefatından sonra mücadeleyi İlhan İşman’ın sürdürdüğü Mobbing ile Mücadele Derneği  10.yılını 4-10 Şubat Mobbing Farkındalığı Haftası ile birlikte kutluyoo.
Dernek Genel Başkanı İlhan İşman, bu konuda şu açıklamayı yaptı:
“Mobbing ile Mücadele Derneği; sosyal diyaloğun sağlanması, sürdürülebilir çalışma barışının geliştirilmesi, onurlu çalışma hakkının korunması, beşeri sermayemiz olan deneyimli, birikimli insan kaynağımızın doğru kullanılmasının izlenmesi, insan haklarının korunması, işyerlerinde ayrımcılıkla mücadele edilmesi, toplumda mobbing farkındalığının artırılması, özel sektör ve kamu işyerlerinde etik kültürünün yerleştirilmesi, mobbing mağdurlarına hukuki ve psikolojik destek verilmesi amacıyla 2010 yılında kuruldu.”
FARKINDALIK HAFTASI
Ülke genelinde “4-10 Şubat Mobbing Farkındalığı Haftası”nın ikincisini; dernek genel merkezimizin bulunduğu Ankara’da ve illerdeki temsilciliklerimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Başta TÜRK-İŞ olmak üzere KAMU-SEN, Türkiye Barolar Birliği, Üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşlarının desteklediği dernek, 5 Şubat 2020 tarihinde “Kamuda Mobbing ile Mücadele” paneli”nde;  “Memur Mobbing Anketi” sonuçları açıklanacak ve kamuda bu konuda yapılan çalışmalar değerlendirecek.
12 Şubat 2020 de ise, Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumunu gerçekleştirecek.