Yüzde 81 hissesi Garanti Bankası’na ait olan ve halka açık Garanti Faktoring, 2019 karının yüzde 59’unu üst yönetime ödedi.
Aktifler küçüldü ama Kara geçti
T. Garanti Bankası’nın iştiraklerinden olan Garanti Faktoring 2019 yıl sonu mali verileri KAP’a bildirdi. 2018 yıl sonunu 2,4 milyar TL Aktif büyüklük ile kapatan Garanti Fatoring 2019 yıl sonunda  % -9,5 küçülerek 2,2 milyar TL Aktif Büyüklük ile kapadı. 2018 yıl sonunu -53,7 milyon TL zarar ile kapatan Garanti Faktoring  Aktiflerdeki  bu küçülmeye rağmen 2019 sonunu 24,4 milyon TL Net Kar ile kapadığı başardı.
Takipteki Alacaklar arttı
2018 sonunda 306 milyon TL Takipteki alacaklar %10,7 artarak 2019 sonunda 339 milyon TL’ye çıkmış durumda. 2018 sonunda 139 personel ile hizmet veren firmada personel sayısı da 129 adete düştüğü görüldü.
Karın % 59’u kadar Üst Yöneticilere ödendi
Firma, 24,4 milyon TL Net kar yapmasına rağmen Üst Yöneticilerine 14,4 milyon TL ödeme yaptı. 2018 yılında -53,7 milyon zarar eden firma Üst Yönetime 17,8 milyon TL ödeme yaptığı görüldü. Firma Bilanço bilgilerinde ödeme ile ilgili bilgi, “ Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağladığı ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 14.471.000.-TL’dir (31 Aralık 2018: 17.845.000.-TL)” şeklinde yer aldı.