Acıbadem Hastanesi’nden sonra Medical Park ve Liv Hospital da Turguality alan sağlık kuruluşu oldu.
Turquality destek programına iki hastane daha alındı. Medical Park ve Liv Hospital döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma destekleri hakkında kararın 12.maddesinde yer alan Turquality destek programı kapsamına alındı.
Konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“Medical Park ve Liv Hospital markalarımızın 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar’ın” 12’inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alındığı tarafımıza bildirilmiştir. Böylece, MLP Care hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve iki ayrı markasıyla bu programa kabul edilen ilk şirket oldu.
TURQUALITY® Destek Programı Türk markalarının uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Programın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.
MLP Care, Yurtdışı Sağlık Turizmi’nden elde ettiği hasılatında 2016 ve 2018 yılları arasında %71’lik yıllık bileşik büyüme oranı sağladı. Aynı dönemde Yurtdışı Sağlık Turizmi’nin toplam gelir içindeki payı %5’ten %11’e yükseldi. TURQUALITY® Programı ile Medical Park ve Liv Hospital markalarımızın hedef uluslararası pazarlardaki etkin tanıtım faaliyetlerine odaklanarak şirketimizin Yabancı Sağlık Turizmi’nden elde ettiği yabancı para cinsinden gelirlerimizin toplam hasılat içindeki payını arttırmayı hedefliyoruz.”