Merkez Bankası, gecikmeli ödemelerde uygulanan temerrüt faizi oranını 2020 yılı için yüzde 15 olarak belirledi.

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya geç yapılan ödemelere ilişkin temerrüt faizi oranları düşürüldü.

Geçtiğimiz yıl yüzde 21,25 olarak uygulanan temerrüt faizi oranları, Merkez Bankası (MB) tarafından bu yıl yüzde 15 olarak açıklandı.

Sözleşmede herhangi bir temerrüt faizi oranı belirtilmediyse MB”nin oranları uygulanıyor.