Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Yapı Kredi Bankası ve Koç Finansal Hizmetler hisselerinin devrine izin verdi
Yapı Kredi tarafından KAP’a yapılan açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasına yönelik diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam ettiği belirtildi.
 
Yapı Kredi Bankası’nın iki ana ortağı İtalyan UniCredit ve Koç Holding, iş ortaklıklarını UniCredit’in stratejik hedefleri doğrultusunda Kasım sonunda fesh ederken, İtalyan banka Yapı Kredi’deki payını %32’nin altına indirdi.
 
Koç Holding ve UniCredit, Koç Finansal Hizmetler (KFH) adlı şirket üzerinden Yapı Kredi’nin %81.9’una sahip. KHF üzerinden iki ortak Yapı Kredi’de dolaylı %40.95 pay sahibi konumda.
 
Koç Holding ve diğer küçük ortaklar, KFH’de UniCredit’in sahip olduğu payların tamamını 6.42 milyar liraya satın almak üzere anlaştı.