Resmi Gazete”de yayımlanan karara göre, kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 2’den yüzde 1,6’ya indirildi. Ayrıca, varlık barışında süre 6 ay uzatıldı.

Resmi Gazete”de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı”na göre 6183 sayılı Amme alacaklıların tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir denildi.

Ayrıca, varlık barışında süre 6 ay uzatıldı.