Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Yönetimi’nden  yapılan açıklamaya merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun oğlu Selman Gemuhluoğlu’ndan tepki geldi.
Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun oğlu tarafından yapılan açımlama eynen şöyle:
28 Kasım 2019 tarihinde “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Yönetimi’nden Açıklama” başlığı altında ve hukuken ne idüğü belirsiz bir imza ile bir duyuru yapıldığı ve bu bildiride şahsım ile ilgili asılsız iddialarda bulunulduğu görülmüştür.
Belirtmem gerekir ki “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali” projesi en başından itibaren rahmetli Fethi Gemuhluoğlu’nun dostluk anlayışının tüm dünyaya yayılması ve yaygınlaşması amacı ile şahsım tarafından düşünülmüş, hazırlanmış ve hayata geçirilmesi için çaba gösterilmiştir. “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”nin marka tescili de yine bu çerçevede tarafımca yaptırılmıştır. Bu hususlar, süreci en başından itibaren yakinen bilen şahısların tanıklıkları yanında belge ve bilgilerle sabittir ve tarafımca başlatılan hukuki süreçte adli mercilerle de paylaşılacaktır.
Fethi Gemuhluoğlu ve Selman Gemuhluoğlu isimlerinin zikredildiği; birçok yalanı ve hatta iftirayı barındırdığı ve alçalışta sınır tanımadığı görülen bir yazıyı üstelik izinsiz kullanılması yasal olmayan bir marka olan “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Yönetimi” adı ile yayınlayanlar her kim/kimler ise bunları gerçek isim/isimlerini kamuoyuna duyurmaya davet ediyorum. Bu davete icabet etmeyip kendilerini “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Yönetimi” adı arkasına saklamaya devam etmeleri halinde; bu kişi/kişilerin “her türlü şeref ve haysiyetten soyunmuş” kişiler olduklarını kabul etmiş sayılacaklarını kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
“Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, münhasıran Fethi Gemuhluoğlu’nun dostluk anlayışının tanınması ve yaygınlaşması amacı ile oluşturulduğu halde: festivali, oluşturulma amacının dışına çıkarak kendi menfaat algıları çerçevesinde diledikleri gibi kullanmak isteyenler kişi/kişilere hukuken müdahale edildiğini ve Fethi Gemuhluoğlu ismini hiçbir surette kullanmamalarının istediğini; bu hususlarda bilâhare daha geniş açıklama yapılacağını ve kamuoyunun doğru bilgilenmesinin sağlanacağını da ayrıca belirtiyorum. Saygılarımla.
Selman Gemuhluoğlu