Yeril sermayeli bir bankanın hizmetli kadrosu hizmeti veren taşeron battı. Yüzlerce hizmetli mağdur oldu.
Türkiye’nin en büyük bankalarından birinde taşeron sorunu büyüyor. 3 yıl önce tasarruf amacıyla çay ve belirli temizlik hizmetlerini yapan personeli taşerona devreden banka çok sayıda çalışanının mağdur olmasına neden oldu.t gelmeye başladı.
3 yıl önce Taşerona zorla devir yapılan Hizmetli Personeli zor günler geçiriyor. Zira Bankanın Hizmetli kadrosuna “firmanın kapanacağı istifa etmeleri halinde Güvenlik Hizmeti veren başka bir firmaya devir yapacaklarını aksi halde işsiz kalacaklarını” belirten uyarı ve telkin telefonları gelmeye başladı.  Personelin istifa etmesi halinde tazminatlarının yanacağı ve mağdur duruma düşmesine ise Bankanın seyirci kaldığı belirtiliyor şu ana kadar da Bankadan yapılan herhangi bir açıklama yapılmazken Toplu İşten çıkarma konusunda Çalışma Bakanlığına firmanın henüz bildirim yapmaması da ayrı bir soru işareti oldu.
3 yıl önce Banka kadrosundaydılar mağdur oldular
Çay ve Temizlik hizmeti veren Personel ile Güvenlik Görevlileri 3 yıl öncesine kadar Banka Personeli iken Bankanın aldığı karar ile Güvenlik ve Hizmetli kadroları ayrı firmalarda istihdam edilmiştir. Kendi personelini mağdur eden banka konumuna düşen Yerli Bankanın bu durumda nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu olmuştur. Uzmanlar, “hizmetli kadrosunu taşerona geçiren Yabancı bir banka hizmetten memnun kalmayıp eski ekibini tekrar Banka kadrosuna dahil etmişti. Yerli bankanın da aynı tavrı gösterip göstermemesi çalışanına verdiği değeri de ortaya çıkarmış olacak” yorumunu yaptı.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanununa göre Asıl İşyeri ( burada Banka ) alt işveren ( burada Taşeron firma )işçilerinin ödenmeyen prim borçlarından ve diğer sosyal sigorta yükümlülüklerinden alt işveren ( taşeron ) kadar sorumlu tutuyor. Zira, Banka “işçi Taşeronun işçisi bana ne” diyemiyor. İşçi (burada hizmetli kadro) dilediği şekilde alacağını taşerondan ya da asıl işverenden (Bankadan) talep etme hakkı var. Kanuni düzenleme emredici nitelikte olup asıl işveren   ( Banka ) ile Taşeron firmanın aralarındaki anlaşmada sorumluluğu ortadan kaldıracak maddeler koyması asıl işvereni ( Bankayı ) sorumluluktan kurtarmaz, bu yöndeki konulan maddeler kanun karşısında geçersizdir. Burada asıl işveren ( Banka ) alacakları ödedikten sonra ödediği tutarı alt işverenden ( taşerondan ) rücu ederek talep edebilir.
Vaziyet böyle iken hizmetli kadronun istifa etmesi hak ve gelir kaybına neden olacağı için bu yolu seçmemesi kendi lehine ir durum doğurmaktadır.