Halk Bankası’nın karı son yılların en sert düşüşünü yaşadı. Kar yılı degil diyen Halk Bankası’nın net karının yüzde 58 düşmesinin nedeni türev işlemler.
HALKBANK’ta Net Kar %58 düştü
2019 / 3. Çeyrek mali verilerini açıklayan HALKBANK’ın Bilançoyu en fazla büyüten bankalardan olmasına rağmen 2018 aynı dönemine göre Net Karlılık % 58 gerilediği görüldü. 2018 Eylül Ayında 2,2 milyar TL Net Kar açıklayan Banka 2019 Eylül sonunda Net Karı 923 milyon TL’ye düştü. Karlılığın düşmesinde Hazinenin Türev işlemleri baş rol oynadı. 2018 aynı dönemde Türev işlemlerden 2,3 milyar TL Kar sağlayan banka, 2019’da Türev işlemlerinden  2,2 milyar TL zarar yaptı. Bu durum Net Karın erimesinde direkt olumsuz etki yaptı.

Bilançoyu en fazla büyüten Bankalardan oldu
2018 sonunu 378,4 milyar TL Toplam Varlık ile kapatan banka 2019 ilk 9 ayında % 17,2 büyüyerek 443,5 milyar TL Toplam Varlık seviyesine geldi. Toplam Varlıkların içinde Finansal Varlıklar 2018 sonunda 59,6 milyar TL iken 63,1 milyar TL’ye yükseldi.
Kredilerde Piyasayı sırtlayan Bankalardan biri oldu
2018’de olduğu gibi 2019’da da Piyasayı Kredilerde Kamu bankaları sırtladı. Yerli Özel ve Yabancı bankalar Nakdi ve Gayrı Nakdi Kredilerde küçülme yaşarken Halkbank 2018 sonundaki 259 milyar TL olan Nakdi Kredisini 45,5 milyar TL artırarak 304,5 milyar TL’ye yükseltti. Dokuz ayda Kredilerde büyüme % 18,5 oldu. Buna Karşılık 8,4 milyar TL olan Beklenen Zarar Karşılıkları da 10,3 milyar TL’ye çıktı. Gayri Nakdi Kredilerde 83 milyar TL hacme sahip banka 9 ay sonra bunu 4,3 milyar TL artırarak 87,3 milyar TL düzeyine çıkardı.
Mevduat artışı devam ediyor
Banka ile ilgili yıpratıcı haberlere rağmen Vatandaşın HALKBANK’a güveninin devam ettiği ve desteklediği Mevduat artış oranlarında kendini gösterdi. 2018 sonunda 248,8 milyar TL Mevduata sahip olan banka 9 ayda % 14, büyüyerek mevduatını 284 milyar TL’ye çıkarmayı başardı.
Net Faiz Geliri arttı
Kredilerdeki artış bankanın Faiz gelirini de artırdı. Faiz gelirleri 2018’in aynı döneminde 24,8 milyar TL iken 2019’un 9. Ayında 35,4 milyar TL’ye yükseldi. Faiz Gelir artışı % 42,3 oldu. Bankada Net Faiz Gelirleri de artış göstererek 2018 aynı döneminde 6,1 milyar TL’den 6,8 milyar TL’ye % 11,2 büyüdü.
Hazine işlemleri Karlılığı vurdu
Bilançosunda ciddi artışlar yapıp iyi yönetirken Beklenen Karlılık bu büyümenin karşılığı olmadığı görüldü. Detaya bakıldığında Bilanço büyümesinden gelen Karlılığın önemli bir kısmını Hazine İşlemlerinde özellikle Türev İşlemlerindeki Zararın karşılamasına gittiği görüldü. Zira 2018 aynı dönemini sadece 39 milyon TL Ticari İşlem zararı ile kapatan bankanın 2019 aynı döneminde zararı 2 milyar 691 milyon TL oldu. Bu zararın 2,2 milyar TL’lık kısmının Türev Zararından oluşması uzmanlar tarafından “2018 koşullarından daha kötü koşullar mı var ki 2018 yılında 2,3 milyar TL Türev karı yapan banka 2019’da nasıl oluyor da 2,2 milyar TL Türev zararı yapıyor” tartışması başladı.
Net Kar eridi
2018 / 9. Ayında 8,4 milyar TL Brüt kar yapan banka 2019 / 9. Ayında 5 2,4 artış ile 8, milyar TL Brüt kar yaparken bu kar artışını Net Kara taşıyamadı. 2018 / 9. Ayında 2,2 milyar TL Net Kar yapan banka 2019 / 9. Ayında 923 milyon TL Net Kar açıkladı. Net karda kayıp % -58,1 oldu.
Takip Oranı artmaya başladı
Kredi takip oranı 2018 sonunda % 3,3  iken 2019 /9. Ayında % 4,6 düzeyine gelmesine rağmen Eylül ayındaki Bankalar Takip ortalamasının % 5,03 olduğu düşünüldüğünde Takip oranı bankalar ortalamasının altında yeralıyor.
Üst Yönetim harcamaları kıstı
2018 / 9. Ayında Üst Yönetim ödemeleri ve sağlanan fayda 8,3 milyon TL iken 2019’da %4’lük bir  346 bin TL tasarruf yaparak 7,9 milyon TL’ye düştüğü görüldü.
Şube sayısı arttı
2018 sonunu 988 şube ile kapatan bankanın şube satısı 992’ye yükselerek 4 şube artış gösterdi. Buna karşılık 2018 sonunda 18.713 olan Personel sayısının 62 azalarak 18.651’e gerilediği görüldü. Personel azalmanın emeklilikten kaynaklandığı tahmin ediliyor.
2019 yılı üçüncü çeyrek faaliyetleri sonucu Banka’nın mevduat toplamının %42,4’ünü DTH, %22,8’ini tasarruf, %15,6’sını ticari, %8,7’sini bankalar, %3,2’sini resmi ve kalan %7,3’ünü ise diğer mevduat oluşturmaktadır.