Türkiye’nin en büyük bankası, hükümetin istihdam seferberliğine ragmen çok sayıda bankacıyı işten çıkartıyor. İşte bankanın, 15 -20 yıllık emek vermiş çalışanlarını kovma gerekçesi:
Son 9 ayda 627 personeli işten çıkarttığını bilançosunda açıklayan yerli ve yabancı ortaklı banka, işten çıkartmalara devam ediyor.
İstanbul’daki çıkartmalardan sonra cuma günü de İzmir operasyon merkezinde çalışan tecrübeli 80 personeli işten çıkarttı.Yıl sonuna kadar bu operasyonla birlikte işten çıkartılan sayısının bini geçmesi bekleniyor.
İŞTE GEREKÇE
Banka İzmir operasyon merkezindeki işten çıkartılmalara gerekçe olarak şunu bildirdi:
Geçtiğimiz üç yılda değişen müşteri davranışı ve teknolojik gelişmelerle birlikte, bugüne kadar fizikken alınan müşteri talimatı ve ürün sözleşmelerinin büyük bir kısmı farklı yöntemlerle alınmaya ve onaylanmaya başlanmıştır.
Bu gelişmeler ile kontrol işlemlerinin çoğu otomatik hale gelmiş, mutabakat ve arşivleme işlemleri ise önemli ölçüde sona ermiştir.
Ayrıca yapılan işlemler önemli oranda self servis ya da otomatik hale gelmiştir.
Söz konusu bu değişikler doğrultusunda süreç ve görev tanımları güncellenmiş ve yeni çalışma düzeni doğrultusunda organizasyon düzenlemelerine ihtiyaç duyulmuştur.
Oluşturulan yeni organizasyon kapsamında da istihdam fazlası meydana geldiğinden, iş sözleşmenizin feshi kaçınılmaz hale gelmiştir.