TEB BİLANÇO ANALİZİ: 2019’un ilk dokuz ayında 8 şube kapatıp 462 personel azaltan TEB 2018 aynı dönemindeki Net Kar’ı yakalayamadığı gibi yüzde -14,9 düşme yaşadI
2019’un ilk dokuz ayında 8 şube kapatıp 462 personel azaltan TEB 2018 aynı dönemindeki Net Kar’ı yakalayamadığı gibi % -14,9 düşme yaşadı. 2018 aynı dönemde 929 milyon TL Net Kar yapan banka 2019 Eylül sonunu 791 milyon TL Net Kar ile kapadı.
Bilanço büyüdü
2018 sonunu 96,9 milyar TL Toplam Varlıkları ile kapatan TEB 2019 / 9. Ayda % 5,6 büyüyerek 102,4 milyar TL hacmini yakalayarak dönemi kapadı.  Toplam Varlıkları içinde yer ala Nakdi Kredi hacmi ise 66,8 milyar TL’den 70 milyar TL seviyesine yükseldi. Gayri Nakdi Kredilerde ufak bir düşme olmasına rağmen çoğu bankanın aksine Akreditif Kredilerini yükselttiği görüldü. Mevduatta da büyüyen banka 2018 sonunda 64,2 milyar TL’lık mevduat hacmini 66 milyar TL’ye çıkararak dönemi kapadı.
Faiz Geliri arttı ama Net Faiz Geliri düştü
2018 / 9. Ayda 8 milyar TL Faiz Geliri elde eden banka 2019 / 9. Ayında bu geliri % 17,7 artırarak 9,4 milyar TL’ye yükseltti. Buna karşılık Faiz Gideri bir yıl önce aynı dönemde 4,7 milyar TL iken 2019’da 5,6 milyar TL’ye yükselmesi Net Faiz gelirinde de düşmeye neden oldu. Aynı dönemlerde Net Ücret ve Komisyon gelirlerini de % 17,5 artırarak 1 milyar TL üzerine taşıdı.
Brüt Kar artışını net Kara taşıyamadı
2018 / 3. Çeyreğini 3,9 milyar TL Brüt Kar ile kapatan banka 2019 / 3. Çeyreğini  4,3 milyar TL Brüt kar ile kapatarak % 11,6’lık bir büyüme yakalamasına rağmen bu kar artışını Net Kara taşıyamadı. 2018’de aynı dönemde 929 milyon TL Net Kar yapan banka 2019’un 3. Çeyreğini 391 milyon TL Net Kar ile kapadı. Kar’da düşüş % -14,9 oldu.
Üst Yönetim harcamaları artmadı
Bankaların en çok eleştiri konularından olmaya başladığı Üst Yönetici ödemeleri ve sağlanan faydada bankanın artış yapmadığı gibi ufak da olsa tasarrufa gittiği görüldü. 2018 aynı dönemde üst Yönetime 38,1 milyon TL ödeme yapılırken 2019 aynı dönemde 37,8 milyon TL’ye gerilediği görüldü.
Şube ve Personel sayısı azaldı
2018 sonunu 499 şube ile kapatan banka 2019 / 3. Çeyreğine kadar 8 şube azalarak şube sayısını 491’e düşürdü. 2018 sonunda 9.487 olan Personel sayısı da 462 azalarak 2019 Eylül sonunda 9.025’e düşmüş durumda.
Donuk alacakların bir kısmı satıldı
2019 yılı içinde donuk alacaklardan 352.4 milyon TL’lık kısmını 19,3 milyon TL’ye Varlık Şirketlerine satışını gerçekleştirdi. Bu satışa rağmen 2018 sonunda % 4,15 olan Takipteki Krediler oranı 2019 Eylül sonunda % 5,58’e çıkmasını önleyemedi. Bu takip oranı Türkiye Bankalar ortalaması olan % 5,03’ün üzerinde yer alıyor. Bankanın 2018 sonundaki 2,7 milyar TL’lık Donuk Alacak tutarı da 3,9 milyar TL’ye çıkmış durumda.
Özsermaye Karlılığı düştü
Net Karın düşmesi ile birlikte özsermaye karlılığı da düşmüş oldu. 2018 aynı dönemde %13,6 olan özsermaye karlılığı 2019 Eylül sonunda % 11,48’e geriledi.