Bir kamu bankası yöneticisinin Kar yılı değil ar yılı sözü, Vakıfbank bilançosuna yansıdı. Bankanın net karı yüzde 51 gibi oldukça ciddi bir oranda düştü.
VAKIFBANK’ın net karlılığı yarıya düştü
2019 / 3. Çeyrek mali verilerini açıklayan Vakıfbank Net Kar erozyonu yaşadı. 2018 / 3. Çeyreğinden 3,1 milyar TL Net Kar yapan Bankanın 2019 / 3. Çeyrekte Net Karı 1,5 milyar TL’ye gerileyerek % -51 düştüğü görüldü. Banka Bilançolarını büyütmesine rağmen Net Kar’da erozyon yaşaması yönetim Stratejisinin kar artırmak olmadığını da aknıtlamış oldu. Zira Banka üst yöneticileri sık sık 2019 için Kar etme yılı olmadığını dile getirmişlerdi.
2018 sonunda 331,3 milyar TL olan Toplam Varlıkalrı % 16,7 büyüyerek 386,8 milyar TL’ye yükselirken;  170,1 milyar TL olan Toplam net  Kredileri % 17,3 büyüyerek 259,9 milyar TL’ye yükseldi. 2018 sonunda 279,4 milyar TL olan Toplam Mevduat ise % 28 büyüyerek 229,6 milyar TL’ye çıkmış durumda. 2018 sonunda % 4,65 olan Takibe dünüşüm oranı ise artarak % 5,23’e yüksekmiş durumda. Bnakanın Aktif Karlılığı ( ROAA ) 2018 sonunda % 1,38 iken 2019 / 3. Çeyreğinde % 0,57’ye düştü. Özkaynak Karlılığı ( ROAE ) ise 2018 sonunda % 16,1 iken sert bir düşüş ile % 6,89’a gerilemiş durumda.
Türev işlemlerden zararı fazla oldu
2018 aynı döneminde 480 milyon TL Kar edilen Türev Finansal İşlemelerinde ise 2019 / 3. Çeyreğinde 2,6 milyar TL zarar ettiği görüldü.
Rating notu düştü
Bu konuda bankanın yaptığı açıklama ise; “Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings          19 Temmuz 2019 tarihinde Bankamızın uzun vadeli Türk Lirası kredi notunu “BB” seviyesinden “BB-” seviyesine indirmiş olup Bankamızın diğer notlarını teyit etmiştir” şeklinde oldu.
Üst Yönetici Ödemleri açıklanmadı
Diğer kamu bankaları dahil, bütün bankaların üst yönetime yaptığı ödemeleri açıklarken ve BDDK’nın rapor formatında istenen bilgi olmasına rağmen VAKIFBANK 2018’de olduğu gibi 2019 / 3. Çeyrek Mali Veriler ve faaliyet raporlarında diğer raporlarında olduğu gibi bu bilgiye yer vermedi.