İş Bankası 3. Çeyrek mali verileri kamuoyu ile paylaştı. Bilanço büyürken Net Karlılığın düştüğü görüldü. Brüt kar artışının net kara  taşınamamasının en önemli etkenin 2018 yılın son çeyreğinde olduğu gibi Türev İşlemlerindeki  Zarar olduğu anlaşıldı.
İŞBANK 2019  Eylül sonu, 3. Çeyrek mali verileri kamuoyu ile paylaştı. Bilanço büyürken Net Karlılığın düştüğü görüldü. Brüt kar artışının Net Kara taşınamamasının en önemli etkenin 2018 yılın son çeyreğinde olduğu gibi Türev İşlemlerindeki  Zarar olduğu anlaşıldı. Banka 2018 3. Çeyreğini 201 milyon TL Türev Karı ile kapatırken yıl sonu zararı 3,2 milyar TL idi. 2019’un 9. Ayını ise 6,8 milyar TL Türev Zarar işlemleri ile kapadığı görülürken “Piyasaya göre ters pozisyon mu alıyor da diğer banaklara göre bu kadar fazla zarar yapıyor?” sorusunu da tartışmaya açmış durumda.
Bilanço Büyümeye devam ediyor
Toplam Varlıklarının yılın ilk yarısında % 3,9 büyüten banka 2019 / 9. Ay sonuna da büyüyerek girerek 2018 yıl sonuna göre % 4,4 büyüme gerçekleştirdi. 2018 sonunda  416,3 milyar TL olan Toplam Varlıklar 2019 / 9. Ay sonunda 434,7 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Toplam Varlıkların içinde Finansal Varlıklar 2018 sonunda 97,1 milyar TK iken 2019 / 9. Ay sonunda % 14,4 artarak 111,1 milyar TL düzeyine ulaştı.
Kredileri korumayı tercih etti
Bilançolarının açıklayan çoğu Banka Kredilerde ciddi küçülme gösterirken İŞBANK’ın “Mevcudu koru” stratejisi izlediği, diğer bankaların aksine müşterilerinde küçülmeye gitmeyip desteğe devam ettiği görüldü. 2018 sonunda 269,3 milyar TL olan Nakdi Krediler 269 milyar TL seviyesini korudu. Gayri Nakdi Krediler ise 2018 sonunda 91,3 milyar TL ilen 87,4 milyar TL seviyesine geriledi. 14,4 milyar TL olan Akreditiflerin 12,2 milyar TL’ye gerilerden bunun İthalat İşlemlerinin yavaşlamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Mevduat artışı devam ediyor
2018 sonunu 245,2 milyar TL Mevduat ile kapatan banka 2019 / 9. Ay sonunda mevduatını 54,6 milyar TL’ye yükseltirken büyüme % 9,8 oldu. Müşteri mevduatlarda dikkat çeken bir unsur da Toplam Mevduatın %55,9’unun Yabancı Para şeklinde tutularak İŞBANK Müşterisinin Türkiye ortalamasının ( son aylarda % 52 ) üzerinde Yabancı Parada kalmayı tercih ettiği görüldü.
Net Faiz Geliri ile Ücret ve Komisyon Gelirleri arttı
2018’in aynı döneminde 13 milyar TL Net Faiz Geliri sağlayan Banka 3019 yılında % 8,7 büyüyerek 14,1 milyar TL’ye çıkarmış durumda. 2018 / 9. Ayında 3,1 milyar TL Ücret ve Komisyon Geliri sağlarken 2019 / 9. Ayında bu tutarı 3,9 milyar TL’ye çıkararak % 25,8 büyütmüş durumda.
Ticari zarar ikiye katladı
2018 / 9. Ayını 2,6 milyar TL Ticari Zarar ile kapatan bankanın 2019 / 9. Ayında 5,6 milyar TL Ticari İşlemlerden zarar ettiği görüldü. Ticari Zararın Türev İşlemlerden kaynaklanması ve artarak Türev zararlarının devam etmesi uzmanalar arasında “İŞBANK Piyasalara göre Ters Pozisyon mu alıyor da bu kadar fazla zarar ediyor, Türev Zararında niçin ısrar ediyor” tartışmasını da başlatmış durumda. Hatırlanacağı gibi 2018 sonunda da çoğu Banka Türev Karı yaparken İŞBANK 3,2 milyar TL Türev Zararı; Toplamda 4 milyar TL Ticari İşlemlerden zarar açıklamıştı. 2019’un son çeyreğinde Bankanın bu stratejisini sürdürüp sürdürmeyeceği önümüzdeki aylarda belli olacak.
Brüt Kar artışını Net Kara taşıyamadı
2018 aynı döneminde 14,8 milyar TL Brüt Kar yapan Banka 2019 / 9. Ayını 15,3 milyar TL Brüt Kar yapmasına rağmen 2018’in aynı dönemindeki 4,5 milyar TL’lık Net Karı 2019’da 3,7 milyar TL’ye gerilediği görüldü. Kar erozyonunda Rakipler ile benzer bir tablo ortaya çıktığı görülüyor.
Üst Yönetime % 10,8 artış
Banka 2018 / 9. Ayında üst Yönetime 2,7 milyon TL ödeme ve fayda sağlarken 2019’da yapar % 10,8 artış ile 26,3 milyon TL ödeme yapıldığı görüldü. Üst Yönetime yapılan ödemeler Ana rakiplere hatta küçük  aktif büyüklüğe sahip bankalara göre makul düzeyde tutulduğu görüldü.
Takip Alacakları Satmaya devam ediyor
 Takip alacakların bir kısmını satmaya devam eden Banka bu konuda yaptığı açıklaması, “Takipteki krediler alacaklarından oluşan portföyün;  418.399 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 2019 yılı Mayıs ayında 30.000 TL’lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.’ye, 1.096.587 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız ise 2019 yılı Eylül ayında 32.400 TL’lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim A.Ş., Hayat Varlık Yönetim A.Ş., Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ve Doğru Varlık Yönetim A.Ş.’ye devredilmiştir” şeklinde oldu.
52 Şube kapadı, Personel sayısı makul azaldı
2018 sonunun 1.333 şube ile kapatan bankanın 2019/9. Ayında şube sayısı 52 azalarak 1.281’e geriledi. Bankada, kapamaların daha çok aynı lokasyonda olan şube birleştirmeden kaynaklandığı, kapanan şube personelinin de diğer bankalarda olduğu gibi toplu çıkarılmadığı, çevre şubelere devri yapılma şeklinde bir strateji izlendi. 2018 sonunu 24.267 personel ile kapatan bankanın bu stratejisi sayesinde 134 personel azalarak 24.267’ye düştüğü görüldü. Düşmenin önemli bir bölümünün emeklilikten kaynaklandı.
Takip Oranı Arttı
2018 sonunda % 4,1 olan Kredi Takip Oranı 2019 / 9. Ay sonunda % 6,7 düzeyine çıkmış durumda. Bu oran Türkiye Kredi Takip ortalamasının ( % 5,03 ) üzerinde yer alıyor.
Sermeye Yeterliliği Standart Oranı arttı
2018 sonunda % 16,5 olan Sermeye Yeterliliği Standart Oranı 2019 / 9. Ay sonunda % 17,8’e ulaşmış durumda pozitif gelişme gösterdi.