Sanayicilere kullandırılan 60 aya kadar Yatırımı teşvik için “İVME Kredisinde”  ilk uygulamasında “Yerli Makine” alımına yönelik koşulunda değişikliğe gidilerek ithal makine alımları da bu kapsama alındı.
Sanayicilere kullandırılan 60 aya kadar Yatırımı teşvik için “İVME Kredisinde”  ilk uygulamasında “Yerli Makine” alımına yönelik koşulunda değişikliğe gidilerek ithal makine alımları da bu kapsama alındı. Yatırımın sadece Yerli Makine ile kısıtlanması piyasalarda itirazlara neden olmuş “amaç istihdamı artırmak, işsizliği düşürmek ise yabancı makine yatırımları da buna katkı sağlıyor, niçin  biz İVME Kredilerinden yararlanamıyoruz” itirazlarına da hak verilmiş oldu ve kredi kullanım yatırım alanının genişletilmesi sağlandı.
İVME KREDİELRDE VADE VE FAİZ ORNALARI NASIL?
Bilindiği gibi İVME Kredileri enflasyona endeksli olup 24 aya kadar enflasyon+%2; 60 aya kadar Enflasyon %3 faiz oranlarından kullandırılıyor. Kamu Bankaları aracılığı ile kullandırılan kredilerde Bankalar 24 ara kadar %1, 60 aya kadar kredilerde % 2 komisyon alarak kredi kullandırıyor. Enflasyon oranına endeksli olan kredilerde erken kapama opsiyonu tanınıyor.
KREDİ KULLANAM KOŞULU
İstihdamı artırmaya yönelik olan kredilerde makine yatırımı şartı var. Firmalar ileriye yönelik 6 aylık yatırımlarını da taahhüt ederek krediye dahil olabiliyor. Ayrıca vergi dairesinde faaliyet alanında NACE Kodu olan 13-10 ve 13-20 dahilinde faaliyet gösteriyor olması gerekiyor. NACE Kodu tanımlı olmayan firmalar Vergi Dairelerine Kot tanımlaması yaptırmaları ve Bankaya yatırım faturaları ile başvurmaları yeterli olmakta.