Turizm ve seyahat acenteleri ile havayolu ve havaalanı işletmeler Turizm Payı ödeyecek. Paralar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’a gidecek. İşletmeler bu payı fiyata ilave ederek vatandaştan tahsil edecek.
7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştu. Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren “turizm payı” alınması uygulamasına başlanılacak. 
Turizm ve seyahat acenteleri ile havayolu ve havaalanı işletmelerinin beyan etmekle yükümlü olduğu Turizm Payı esasları belirlendi. Resmi Gazete’nin 2 Kasım tarihli sayısında yer alan Turizm Payı beyannamesi genel tebliğine göre, bileşik tesisler, konaklama tesisleri, Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile Turizm Bakanlığı belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7.5, seyahat acenteleri ve havayolu işletmelerinden on binde 7.5, DHMİ tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 olarak alınacak Turizm Payı için, söz konusu işletmeciler, Turizm Payı Beyannamesi ile beyan etmekle yükümlü olacaklar. Elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan beyannamelerin beyan dönemleri; kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olarak belirlendi. Süresi içinde beyan edilmeyen Turizm Payı, vergi dairesi tarafından, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamında gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.