Siber saldırı mağduru Garanti BBVA’da üçüncü çeyrek bilanço nedeniyle keyifler kaçtı. 3. çeyrekte bilançosu küçülen bankanın detaylı analizi: Paramedya.com farkıyla!
GARANTİ BANKASI BBVA 2019 / 3. Çeyrek Finansal Raporlar ve Denetim Raporunu KAP’a bildirerek Kamuoyu ile paylaştı. Çeyrek bazda çıkan sonuçlar bankada yüzleri güldürmedi. Son günlerde Siber Saldırılar ile başı dertte olan ve gündeme gelen Bankanın 2019 / 3. Çeyrek Mali Verilerinin de beklenen düzeyde çıkmaması moralleri bozdu. Genel Müdür değişikliğinden sonraki banka performansı yatırımcılar tarafından merak konusu olmuştu.
İşte 2019 / 9. Ay sonu verileri.
Banka 3. Çeyrekte küçüldü
2019 / 2. Çeyrekte Toplam Varlıklarını 383,6 milyar TL düzeyine kadar çıkan Banka 2019 / 3. Çeyreğinde küçülme stratejisi izleyerek 9,4 milyar TL küçülerek 374,3 milyar TL ile dönemi kapattı. Toplam Varlıkların içinde Haziran sonunu 107,4 milyar TL ile kapanan Finansal Varlıkları 6,3 milyar TL azalarak 101,1 milyar TL ile Eylül sonunu kapadı. Finansal Varlıklarda son üç ayda küçülme % -5,85 oldu.
Son çeyrekte Krediler azaldı Takip oranları arttı
GARANTİ BBVA son çeyrekte Kredilerde de küçülme politikası izlendi.2019 Haziran sonunu 240 milyar TL Nakdi Krediler ile kapatan Banka son 3 ayda % -1,36 küçülerek Eylül sonunu 236,7 milyar TL ile kapadı. Nakdi Kredilerde küçülme 3,3 milyar TL oldu. Gayri Nakdi Kredilerde de 5,1 milyar TL küçülen Banka 63 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredileri üç ayda 57,9 milyar TL’ye geriledi. Kredilerdeki bu küçülme yanında Kredi Takip oranları da ciddi şekilde arttığı görüldü. 2019 Haziran sonunu 13,3 milyar TL Takipteki Krediler 2,5 milyar TL artarak 15,9 milyar TL’ye yükseldi.
2019 Dokuz Aylık Performans değişimi
GARANTİ BBVA son üç ayda küçülmesine rağmen dokuz ayda Toplam Varlıklarını artırdı. 2018 sonunda 359,4 milyar TL olan Toplam Varlıkları % 4,13 artarak 374,3 milyar TL’ye çıkmış durumda. 2018 sonunda 230,6 milyar TL olan Kredilere % 2,65 artarak 236,7 milyar TL’ye yükseldi.

Takip Oranları arttı
Kredilerdeki bu artışa karşılık 11,4 milyar TL olan Kredi Takip oranları % 39,4 arttığı görüldü. 2018 sonunda 11,4 milyar TL olan Takipteki Krediler 15,9 milyar TL’ye çıkmış durumda. Banka 2019 yılında 600 milyon TL’den fazla Takip alacaklarını Varlık Şirketlerine devir yapmasına rağmen Takip tutarlarının yükselmesine engel olamadı. 2018 sonunda %4,9 olan Kredi Takip Oranları 2019 Eylül sonunda % 6,7’ye çıkarak Türkiye Bankalar % 5,03 ortalamasının üzerinde yer aldı.
Mevduat arttı
2019 3. Çeyreğinde Mevduatını artıramayan Banka 2019 yıl bazında 2018 sonuna göre % 5,96 artırarak 218 milyar TL’den 231 milyar TL’ye çıkarmayı başardı. Banka toplam mevduatın % 54.15’i Yabancı Para cinsinden oluşmaktadır.
Net Faiz Gelirleri ile Net Ücret Komisyon gelirleri arttı
2018 / 3. Çeyreğinde 12,7 milyar TL Net Faiz Geliri yaratan Banka 2019 aynı döneminde % 8,24 artırarak 13,8 milyar TL’yi yakalamış durumda. 2018 aynı döneminde 3,5 milyar TL Net Ücret ve Komisyon Geliri yaratan Banka 2019’da % 25,9’luk bir artış yakalayarak 4,4 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda.
Ticari Kar / Zarar’da rüzgar tersine döndü
2018 aynı döneminde 616 milyon TL Ticari Kar yaratan Banka 2019’da aynı başarıyı yenileyemedi. 2019 Eylül sonunu 1,9 milyar TL zarar ile kapadı. Sermaye Piyasa İşlemlerinde 2018’in aynı döneminde 1 milyar TL kar yapan Banka 2019’un aynı döneminde sadece 198 milyon TL Kar yaratabildi. 2018 aynı dönemde 2,9 milyar TL Türev Finansal İşlemlerden Kar yapan Banka 2019’da 3 milyar TL gibi büyük bir zarar yapmanın önüne geçemedi. 2018’de 3,3 milyar TL zara yazan Kambiyo İşlemlerini 905 milyon TL Kar ile kapaması Ticari Zararın artmasını engellemiş olsa da 2018’e göre bu alanda zarar yapılması engellenemedi.
Brüt Kar artışını Net Kar’a taşıyamadı
GARANTİ BBVA 2018’un 3. Çeyreğini 18,7 milyar TL Brüt Kar ile kapatırken 2019’un aynı dönemde % 6,2’lik artış ile Brüt Karı 19,8 milyar TL’ye çıkarmış durumda. Buna Karşılık 2018 aynı dönemdeki  5,5 milyar TL’lık Net Kar 2019’un Eylül sonunda 4,9 milyar TL’ye geriledi. Net Kardaki kayıp % -11,4 oldu.
Üst Yönetim ödemeleri arttı
2018 Eylül sonunda Üst Yönetime yapılan ödeme ve sağlanan fayda 72,1 milyon TL iken 2019 Eylül sonunda % 16,6 artarak 84 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Uzun zamandır Bankaların Üst Yöneticilerine yaptığı ödeme tutarlarının yüksekliği tartışma konusu olmuştu.
Şube sayısı azaldı Personel sayısı arttı
2018 sonunu 926 yurtiçi şube ile kapatan Banka 16 şube küçülerek 2019 Eylül sonunu 910 şube ile kapadı. Buna karşılık 2018 sonunda 18.338 personel sayısı 279 personel artış ile 18.617’ye yükselmiş durumda.
Müşteri sayısı arttı
2018 sonunda 16,3 milyon olan Toplam Müşteri adeti 2019 / 9. Ay sonunda 17,3 milyona ulaşmış durumda. 7,2 milyon olan Dijital Müşteri sayısı da aynı şekilde %10,8 artarak 8 milyona ulaşmış durumda. 669 bin olan POS adeti de 706 bine çıkmış durumda.
Özsermaye ve Aktif Karlılık düştü
2018 sonunda %15 olan Özsermaye Karlılığı 2019 Eylül sonunda%13,4’e düşerken; %1,9 olan Aktif Karlılık da % 1,8 düzeyine gerilemiş durumda.
Sermaye Yeterlilik Oranı arttı
2018 sonunda % 18,31 olan Sermaye Yeterlilik oranı 2019 / 3. Çeyreğinde % 19,87’ye yükselmiş durumda.