Banka bilançoları gelmeye başladı. En ilginç bilanço Çinliler’in ICBC Turkey’den geldi. Bankanın karının yüzde 55’lik bölümü üst yönetime gitti. 
ICBC –Turkey Bank 2019 3. Çeyrek mali verileri açıkladı. 2018 aynı dönemde 50,4 milyon TL Net Kar açıklayan Bankanın Net Karlılığı 2019 3. Çeyreğinde % 45,4 düşerek 27,5 milyon TL’ye düştüğü görüldü. Kardaki bu düşüşe rağmen Banka Üst Yöneticilere kesenin ağzını tam anlamı ile açtı. 2018 yılının aynı döneminde Üst Yöneticilere 11,7 milyon TL ödenirken 2019’da % 29,9 artış ile bu ödemeyi 15,2 milyon TL’ye çıkardı. Bu durumda 27,5 milyon TL’lık Net Karın % 55’lik kısmına denk gelen bölümünü Banka Üst Yönetime ödemiş oldu. Bu durumu değerlendiren uzmanların, “Banka Üst Yönetime çalışmış” yorumlarına neden oldu.
Bilanço büyüdü
2019 / 3. Çeyrek mali verilerine göre ICBC-Turkey 2018 sonuna göre Bilançonun Nakdi Krediler hariç bütün kalemlerini büyütmüş durumda.  2018 sonunda 15,5 milyar TL Toplam Aktif büyüklüğe sahip banka bu büyüklüğü % 10,5 büyüterek 17,1 milyar TL düzeyine çıkardı. Finansal Varlıklarda % 10 artarak 6,3 milyar TL’de 6,9 milyar TL’ye yükseldi.
Nakit Kredi yerine Gayri Nakdi Kredide büyümeyi tercih etti
2018 sonunda 7,8 milyar TL Toplam Nakdi Kredi ile kapatan banka 2019 yılının ilk 9 ayında mevcut durumu korumayı tercih ederek 7,8 milyar TL’de tuttu. Buna karşılık Gayri Nakdi Kredilerde agresif bir pazarlama stratejisi izlediği görülen bankanın 2,3 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredileri % 135 büyüyerek 5,5 milyar TL’ye çıktığı görüldü. Banka Kredi Stratejisi ağırlıklı büyük firmalar ile çalışmayı tercih eden Banka aynı stratejiyi 2019’da da sürdürdüğü görüldü. Banka belirledikleri rasyoları Bilanço olarak tutturamayan firmalar ile kredi ilişkisine girmiyor.2018 sonunda Gayri Nakdi Kredilerin Toplam Krediler içindeki oranı % 30’larda iken 2019/9. Ay sonunda bu oranı %71’e çıkarmış durumda.
Mevduat Arttı
2018 sonunu 8,2 milyar TL Mevduat ile kapatan banka 2019 / 3. Çeyreğinde 10,1 milyar TL Mevduatı yakaladığı görülüyor. Yılın 9 ayında mevduattaki artış % 24 olarak gerçekleşti.
Faiz ile Ücret Komisyon Gelirleri düşünce Kar eridi
Nakdi Kredilerde büyümeme stratejisi uygulayan Banka Faiz gelirlerini de artıramadı. Faiz ile Ücret ve Komisyon gelirlerinde 2018’in aynı dönemine göre % 15’lik bir gerileme yaşadığı görüldü.
Takipteki Krediler arttı
2018 sonunu % 1,2 Takipteki Krediler ile kapatan banka 2019 /9. Ay sonunu % 2,8 Takip Kredi oranına yükselmesine rağmen bu oran Türkiye ortalamasının çok altında yer aldı.
Şube ve Personel azalttı
2018 sonunu 44 şube 786 personel ile kapatan Banka 2019 ilk 9 ay sonunda şube sayısını 43’e personel sayısını da 45 azaltarak 741’e düşürdüğü görüldü.
Karlılık Rasyoları düştü
2018 sonunu % 0,4 Aktif Karlılık ile kapatan bankanı 2019/9. Ayda Aktif Karlılığı % 0,2’ye gerilerken; %5,6 olan Özkaynak Karlılığı da 2019’da % 3,1’e düşmüş durumda. Benzer şekilde 2018 sonunda % 30,8 olan Sermaye Yeterlilik oranı da 2019/9. Ayda % 22,1 e düşmüş durumda.