Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak’dan sonra Merkez Bankası Başkanı Uysal’da ABD’ye gitmekten vazgeçti.
Amerika ile yaşanan siyasi gerginlik yeni bir boyut kazandı. Amerika’nın bazı bakanlara uyguladığı yaptırım nedeniyle  Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak IMF toplantısına gitmekten vazgeçmişti. 
Bugün bu toplantıya katılmak için vazgeçenlere bir de Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal katıldı.
Murat Uysal  IMF ve Dünya Bankası toplantısına katılmak için Amerika’ya gitmeyecek.
Merkez Bankası Murat Uysal’ın toplantıya katılmayacağını resmen açıkladı