Dünyaca ünlü deprem uzmanımız Prof.Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi ile ilgili bu kez ortaya çıkacak ekonomik faturayı anlattı. ortaya çıkması muhtemel tablo korkutucu boyutta.
Silivri’deki hareketlenmenin riskini önceden yazan ve bu konuda haklı çıkan  dünyaca ünlü deprem profesörü Naci Görür, twitterden bir kez daha yazarak, olası İstanbul depremi konusunda insanları bilgilendirip uyardı.
İşte Prof.Dr. Naci Görür‘ün kortutan tahminleri ve sonuçları:
-Değerli arkadaşlar, şimdi de İstanbul depreme nasıl hazırlanırı kısaca konuşalım. Önce şehrin tehlike ve risk analizleri yapılır. Tehlike analizi fay ve deprem çalışmalarını içerir. Risk analizi ise deprem olursa olabilecek zarar ve ziyanın belirlenmesini kapsar. Bu analizlerden
-Sonra risk azaltıcı faaliyetler başlar. Bu faaliyetler kentin tüm bileşenlerinin deprem güvenli hale getirilmesidir. Kent bileşenleri şunlardır: yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomidir. Bunlar şu şekilde depreme hazırlanır.
Köprü, tünel, içme suyu, kanalizason, baraj, vb) elden geçirilir gerekirse yenilenir veya güçlendirilir. Yapı stoku incelenir, yıkım, tahliye veya güçlendirmeyle deprem güvenli hale getirilir. Bu deprem odaklı kentsel dönüşümdür. Deprem en büyük çevre felaketidir. Milyonlarca ton
-İnşaat molozu ortaya çıkartır. Çok miktarda parlayıcı, patlayıcı ve toksik madde çevreye yayılır. Bütün bu moloz ve atıkların çevreyi kirletmeden bertaraf edilmesi gerekir. Deprem aynı zamanda ekonomik bir felakettir. Türkiye’nin endüstri ve sanayi tesislerinin önemli bir kısmı
-Marmara bölgesindedir. Burada uzun sürecek bir iş gücü ve ekonomik kayıp sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye’yi zora sokar. İşte görüldüğü gibi sadece kentsel dönüşümle İstanbul depreme hazırlanmaz, tüm bileşenleriyle ele alınmalıdır.