Ankara 8.İdare Mahkemesi 13 milyon emekliye etkileyecek önemli bir karara imza attı. Artık emekliler de sendika kurabilecek.
Türkiye’de emeklilerin sendika kurmasına yönelik  bir karar Ankara 8.İdare Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkemenin kararına göre, emekliler için izin şartı aranmayacak. Daha önce sendika kurmak için Valilik’ten izin almak gerekiyordu. 
Mahkeme kararında şu görüşe yer verildi:
“Hukuk sistemimizde sendikaların kuruluşunun izin sistemine değil, serbest kurulum sistemine tabi olduğu, gerek kanun hükümleri gerekse yargı içtihatları doğrultusunda sendikaların kurulmasına izin şartı aranmayacağı, anayasa ve kanun hükümleri gereğince, kanunda belirtilen şartlar yerine getirilerek, belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyonun tüzel kişilik kazanacağı anlaşılmaktadır.”