ING Grubu’nun yeni araştırması Türkiye’nin dijital bankacılıkta sahip olduğu potansiyelin Avrupa ve ABD ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu
ING Grubu’nun yeni araştırması Türkiye’nin dijital bankacılıkta sahip olduğu potansiyelin Avrupa ve ABD ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Yeni Teknolojiler Raporu’na göre araştırmaya katılan ülkeler toplamında sadece yüzde 22’lik bir kesimi nakit para olmayan bir dünyayı tercih edebileceğini söylerken; Türkiye yüzde 46 ile nakitsiz bir dünyayı en çok tercih edeceğini belirten ülke olarak öne çıktı.
13 AVRUPA ÜLKESİNDE YAPILDI
ING Grubu, ING Uluslararası Araştırmalar kapsamında açıklanan Yeni Teknolojiler Raporu’nu yayınladı. Her yıl IPSOS tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak ABD ve Avusturalya’dan toplam yaklaşık 15 bin kişi ile internet ortamında gerçekleştirilen araştırma, yeni teknolojilerin geleceğine dair önemli bilgiler sunuyor. 
NAKİTSİZ BİR DÜNYA
Buna göre; araştırmaya katılanların yüzde 22’si nakit paranın olmadığı bir dünyayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye’den araştırmaya katılanlar ise yüzde 46 ile çok daha yüksek oranda nakitsiz bir dünya tercih ettiğini belirtti. Bu tercihi belirtenlerin oranı ABD’de yüzde 18, İngiltere’de yüzde 20, Almanya’da ise yüzde 16 oldu. Türkiye’deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça nakite olan bağlılık daha da düşmekte; nakitsiz bir dünyayı tercih etme oranı arttı. Çalışanların, çalışmayanlara ve emeklilere göre; erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek oranda nakitsiz dünyayı tercih ettiği ortaya kondu.
 BORÇ VERİRKEN NAKİT
Araştırmaya katılanlara hangi durumlarda ne şekilde ödeme yapmayı tercih ettikleri de soruldu. Global anketin sonuçlarına göre katılımcılar çoğunlukla kahve ve yemek ödemelerinde, toplu taşımada, taksi veya cepte taşımak için nakit tercih ettiğini söyledi. Önemli bir oran da arkadaşlara ve aileye borç verirken nakit tercih ettiğini belirtti.
KRİPTO PARAYI TANIMIYORUZ!
Anket, yeni teknolojiler arasında yer alan kripto paranın bilinirliğinin yüksek olduğunu da ortaya  koydu. Katılımcıların yüzde 74’ü kripto paranın bir çeşit dijital para olduğunu bildiğini belirtti. Online katılım yöntemiyle yapılan ankete Türkiye’den katılanların yüzde 63’ü minimal düzeyde de olsa kripto paralar hakkında bilgilerinin olduğunu söyledi. Ancak duymuş olmak, tanımak anlamına gelmiyor. Örneğin ankete katılanların büyük çoğunluğunun kripto paraların yapısı hakkında fikirleri yok. Katılımcıların yüzde 73’ü, kripto paraların merkezi yapılar tarafından yönetildiğini düşünüyor ya da konuya dair bilgiye sahip değil. Anket, buna rağmen katılımcıların yaklaşık dörtte birinin (%27) bankaların kripto para ile cari hesap açması gerektiğini düşündüğünü de ortaya koyuyor. Kripto paraların online alışverişin geleceği olacağını düşünenlerin oranı yüzde 32. Ankete Türkiye’den katılanların yüzde 63’ü, bankalarından kripto para hizmeti almak istiyor. Yine yüzde 62’lik bir kısım kripto paraların parlak bir geleceğe sahip olduklarını düşünüyor.