İlk 8 ayda 104 milyar borçlanan Hazine’de  Borçlanma Genel Müdürlük  kuruldu. 110 kişilik kadrodan oluşacak. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün bir yetkisi de bu yeni genel müdürlüğe aktarıldı
Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinden sonra yayınlanan ilk kararnamede değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı çatısı altında bir Borçlanma Genel Müdürlüğü kurulurken, Genel Müdürlüğün yetki ve görevleri de belirlendi.

İŞTE BORÇLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREV VE YETKİLERİ
Buna göre Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün görevleri ve yetkileri; a) Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetlerini çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü hazırlık, akit ve diğer işlemleri yürütmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek
c) Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak
ç) İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün, politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak
d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak, yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmeke) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak
olacak.

Kararname ile ayrıca daha önce Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanında olan “Uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle dış borç yükünü hafifletici veya kaynak çeşitliliği oluşturmaya yönelik her türlü işlemi yapmak” yetki ve görevi kaldırılarak bu yetki yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü’ne verildi. 

110 KİŞİLİK TEŞKİLAT KURULACAKKararname’de Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün teşkilatlanma yapısı da belirlendi. Buna göre Borçlanma Genel Müdürlüğü, 1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 6 Daire Başkanı, 50 Hazine ve Maliye Uzmanı ile 50 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı’ndan oluşacak.