PARAMEDYA

Şekerbank Kar etmeyi unuttu

Şekerbank Kar etmeyi unuttu

2018 sonunu 27 milyon TL Net kar açıklayan banka, 2019 ilk çeyreğinde 95 milyon TL zarar açıklamıştı. Şekerbank yılın ilk yarısında da Net Zarar açıklayan tek banka olma özelliğini korudu.

Zarar arttıkça Bankada tat kalmadı
2018 sonunu  27 milyon TL Net kar açıklayan banka, 2019 ilk çeyreğinde 95 milyon TL zarar açıklamıştı. Şekerbank yılın ilk yarısında da Net Zarar açıklayan tek banka olma özelliğini korudu. Yılın 2. Çeyreğinde 155 milyon TL zarar açıklayan banka yılın ilk yarısındaki toplam zararı da 250 milyon TL’ye çıkmış durumda. 2018 sonunda 833 milyon TL Brüt Kar açıklayan banka 2019’un ilk yarısında % 19,3  düşerek 672 milyon TL’ye düşmüş durumda.
2019’da işler iyi gitmiyor, bilanço eriyor
2019 ŞEKERBANK için hiçde iyi gitmiyor. 2018 sonunu 31,3 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan Banka 2019 ilk yarısında % -1,2 küçülerek Toplam Varlıklaırnı 30,9 milyar TL’ye düşürdü. Toplam Varlıkların içinde Finansal Varlıklar % -4,7 küçülerek 4,6 milyar TL’den 4,4 milyar TL’ye geriledi.Nakdi Kredileri ufak bir kayıp ile korumayı başaran banka Gayri Nakdi Kredielrde ise % -7,5’luk küçülme stratejisi izledi. 22 milyar TL’lık Nakdi Kredilerini korurken 5,9 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredileri 5,4 milyar TL’ye gerilemiş durumda. Banka krediler ile ilgili açıklamada; “Haziran sonu itibariyle kredilerimizin yüzde 61’ini, sektörün iki katının üstünde bir oranla KOBİ’lerimize ve çiftçilerimize kullandırdığımız krediler oluşturdu” ifadesini kullandı.
Beklenen Zarar Karşılıkları arttı
Bankanın Beklenen Zarar Karşılıkları 2018 sonunda 1,5 milyar TL iken yılın ilk yarısını 1,6 milyar TL’ye % 7,5’luk bir artış ile kapadı. Bankanın Takipteki kredi dosyalarından belli bir tutar Varlık Şirketlerine satışı da Karşılıkların artmasını engelleyemedi. Banka bu konuda yaptuğı açıklamada “Banka Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında izlenen ve toplam anapara bakiyesi 202,991 Bin TL olan tahsili gecikmiş alacakları Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş’ye satmıştır (31 Aralık 2018 - Banka Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında izlenen ve toplam anapara bakiyesi 92,492 Bin TL olan tahsili gecikmiş alacakları 2,150 Bin TL bedel karşılığında; Birleşim Varlık Yönetim A.Ş’ye satmıştır)” ifadelerini kullanırken 202.991.-TL’lık alacağını ne kadara devir yaptığını işlemle ilgili daha önceki KAP açıklamasında olduğu gibi bildirmemeyi tercih etmekle birlikte yatırımcılara tarafından merak konusu oldu, “banka bu bilgiyi niçin saklıyor” sorusunu akıllara getirdi.
Mevduat büyüdü ama Faiz Giderleri de arttı
Banka yılın ilk çeyreğinde %7,1 artırdığı Mevduatlarını 24,7 milyar TL’ye kadar çıkarmasına rağmen ikinci çeyrekte Mevduat kaybı yaşadı, buna rağmen yılın ilk yarısını 24,1 milyar TL Mevduat ile % 4,4 artırarak kapadı. Buna karşılık Faiz giderleri 2018 ilk ayrısında 1 milyar TL iken % 53 artarak 1,6 milyar TL’yi bulmuş durumda. Bunun sonucu olarak da Banka yılın ilk yarısında Net Faiz Gelirlerinde % 37’lik bir düşüş yaşadı. 2018 ilk yarısında 736 milyon TL olan Net Faiz Gelirleri 2019 ilk yarısında 461 milyon TL’ye düşmüş durumda.
Üst Yönetim Ödemeleri düştü
Bilançonun küçülmesi ve Banka Zararının giderek artmasına Üst Yönetim de kendine pay çıkarmış olacak ki 2018 ilk yarısındaki 13 milyon TL olan Üst Yönetici ödemeleri % 25,4 düşürülerek 9,7 milyon TL’ye düşmüş durumda. 2019 ilk yarısında çoğu bankanın Kar’larında ciddi düşüşler yaşamasına  rağmen çoğu banka Üst Yönetim Ödemelerinde tasarruf yapmamış tam tersine aşırı artış yapmıştı.
Şube sayısı değişmedi ama Personel sayısı azaldı
2018 sonunu 273 şube ile kapatan banka şube sayısını 2019 ilk yarısında korudu. 2019 sonunda3.571 personel ile hizmet veren banka 49 personel azaltarak personel sayısını 3.522’ye düşürmüş durumda.
Sermaye Yeterlilik Rasyosu düştü
Bankanın  2018 sonunda % 15,14 olan Sermaye Yeterlilik standart oranı 2019 ilk yarısında % 13,31’e düşmüş durumda.
Bankanın Kaldıraç Oranı düştü
 Bankanın  Kaldıraç oranı 2019 sonunda % 6,41 iken 2019 ilk yarısında kaldıraç oranı % 5.57’e düşmüştür. Banka yaptığı açıklamada;  “Kaldıraç oranındaki değişim ağırlıklı olarak bilanço içi varlıklara ilişkin risk tutarlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır” şeklindedir.

 

Etiketler: şekerbank bilanço analizişekerbank 2019 ilk yarı karı

Facebook Yorumları