PARAMEDYA

İş Bankasını da türev vurdu

İş Bankasını da türev vurdu

2018 ilk yarısını 3,3 milyar TL Net Kar ile kapatan banka 2019 ilk yarısını % -27,7’lik bir kayıp ile 2,4 milyar TL Net Kar ile kapadı. Net Karın düşmesinde Türev İşlemlerindeki 4,6 milyar TL zarar etkili olurdu. Banka 2018 ilk yarısında 535 milyon TL Türev işlemlerinden kar yapmıştı.

İŞBANK Türev Zararı ve Karşılıklar Kar’ı eritti
İŞBANK 2019 ilk yarı mali verileri açıkladı. 2018 ilk yarısında 9,7 milyar TL’lık brüt  karlılığını  2019’un ilk ayrısında 10,5 milyar TL yükseltmesine rağmen bu karlılık artışını Net Kar’a taşıyamadı. 2018 ilk yarısını 3,3 milyar TL Net Kar ile kapatan banka 2019 ilk yarısını % -27,7’lik bir kayıp ile 2,4 milyar TL Net Kar ile kapadı. Net Karın düşmesinde Türev İşlemlerindeki 4,6 milyar TL zarar etkili olurdu. Banka 2018 ilk yarısında 535 milyon TL Türev işlemlerinden kar yapmıştı. Diğer olumsuz bir etken de Beklenen Zarar Karşılıkları Gideri oldu. 2018 ilk yarısında 2,5 milyar TL olan Beklenen Zarar Karşılıkları 2019 ilk yarısında 4,4 milyar TL’ye yükselmiş durumda.
Toplam varlıklar büyüdü
Banka 2018 sonunda 416,3 milyar TL olan Toplam varlıklarını % 3,9 büyüterek 432,7 milyar TL’ye yükseltti. Toplam Varlıkları içinde Finansal Varlıkları 97,1 milyar TL’den 106,4 milyar TL’ye yükselerek % 9,6 büyüme gerçekleştirdi.
Nakit Kredilerde büyüdü, Gayri Nadi kredilerde küçüldü
İŞBANK 2018 sonunu 269,3 milyar TL Nakdi Kredi ile kapatırken bu rakamı 273,2 milyar TL’ye yükselterek 3,8 milyar TL hacimsel büyüme sağladı. Gayri Nakdi kredileri ufak bir kayıp ile kapatırken Akreditif Kredileri 14,4 milyar TL’den 13 milyar TL’ye geriledi. Akreditiflerdeki kayıp % -9,6 olarak gerçekleşti. Banka Net Faiz Gelirlerini ise 8 milyar TL’den 9,2 milyar TL’ye artırarak %15,2 büyüttü.  Net Ücret ve Komisyon gelirleri de %30 büyüyerek 1,9 milyar TL’den 2,5 milyar TL’ye yükselmiş durumda.
Mevduat ve Özkaynaklar arttı
İŞBANK 2018 sonunu 245,2 milyar TL mevduat ile kapatırken 2019 ilk yarısını 258,8 milyar TL’ye yükselerek  % 5,5 büyüme gerçekleştirdi. Buna Karşılık Banka Faiz giderleri 2018 ilk yarısında 8,6 milyar TL iken 2019 ilk yarısında %46,6 büyüyerek 12,6 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Özkaynaklar da aynı dönemde 49,7 milyar TL’den 52,4 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın 2018 ilk yarısında Toplam Mevduatın % 24,4 Vadesiz Mevduattan oluşurken bu oran 2019 ilk yarısında % 27,3’e yükselerek pozitif bir gelişme gösterdi.
Kredi Takip Oranları arttı
2018 ilk yarısında Takipteki Krediler oranı % 4,1 iken 2019 ilk yarısında % 5,8’e çıkarak Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış durumda.
Karlılık Rasyoları düştü
Bankanın karının düşmesi ile birlikte Ortalama Özkaynak Karlılığı ( ROE ) 2018 sonunda %14,8 iken 2019 ilk yarısında % 12’ye düşmüş durumda. Ortalama Aktif Karlılığı ( ROA )  ise 2018 sonunda % 1,7 iken 2019 ilk yarısında % 1,4’e düşmüş durumda.
Sermaye Yeterlilik Rasyosu arttı
2018 sonunda % 16,5 olan Sermaye yeterlilik Rasyosu %16,9’ya yükselmiş durumda.
Banka Üst Yönetim ödemeleri makul düzeyde kaldı
Banka Üst Yönetime 2018 ilk yarısında 19,2 milyon TL ödeme ve sağlanan fayda %13 artarak 21,7 milyon TL’ye çıkmış durumda. Özel ve Yabancı bankalara göre Üst Yöneticilere yapılan ödemenin makul düzeyde olduğu görülüyor.
27 Şube azaldı ama Personel sayısı arttı
30.06.2019 itibarıyla Banka’nın toplam şube sayısı 1.306, toplam personel sayısı ise 24.298’dir. 2018 sonunu 1.333 şube ile kapatan bankanın yılın ilk altı ayında 27 şube kapadığı görülüyor. Buna rağmen 2018 sonunda 24.267 olan Personel sayısının da 31 arttığı görülüyor.


 

Etiketler: iş bankası 2019 bilk 6 bilançoiş bankası kariş bankası türev zararı

Facebook Yorumları