Halk Bankası’nın da karını kambiyo zararı yuttu! Kambiyo İşlemlerinden 1,8 milyar TL Zarar açıklaması bilançoda brüt karı eriten en ödemli unsu roldü. 2018 ilk yarısında 1,9 milyar TL Net Kar açıklayan bankanın 2019 ilk yarısındaki Net Karı % 67,6 azalarak 615 milyon TL’ye geriledi.
HALKBANK 2019 ilk yarı mali verileri açıkladı. 2018 ilk yarısında 5,8 milyar TL Brüt Kar açıklayan banka 2019 ilk yarısında 5,7 milyar TL brüt kar açıklayıp karlılığını korumasına rağmen, özellikle Kambiyo İşlemlerinden 1,8 milyar TL Zarar açıklaması bilançoda brüt karı eriten en ödemli unsu roldü. 2018 ilk yarısında 1,9 milyar TL Net Kar açıklayan bankanın 2019 ilk yarısındaki Net Karı % 67,6 azalarak 615 milyon TL’ye geriledi.
Bilançoyu büyüttü
2018 yıl sonunu 378,4 milyar TL Toplam Aktif ile kapatan banka Toplam Aktiflerini % 13,3 büyüterek 428,9 milyar TL’ye yükseltti. Aktifler içinde Finansal Varlıklar 59,6 milyar TL’den 67,6 milyar TL’ye yükseldi.
Kredilerde piyasayı sırtlayan Bankalardan biri oldu
Kamu Bankalarının Piyasaya Kredi desteği önceden de yazıldı. Bu yükü taşıyan bankalardan biri Halkbank oldu. Halkbank yılın ilk yarısında piyasalara 27,7 milyar TL artış gerçekleştirerek destek verdi. Kapanan kredileri düşünüldüğünde bu desteğin daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Banka Nakdi Kredilerde % 10,7 büyüme performansı gösterdi. Bununla birlikte Beklenen zarar karşılıkları 8,4 milyar TL’den 9,7 milyar TL’ye yükseldi. Halkbank aynı şekilde Gayri Nakdi kredilerde de büyüyen nadir bankalardan oldu. Gayri Nakdi Kredilerde 83 milyar TL’den 90,7 milyar TL’ye artış ile % 9,3 büyüme gösterdi. Dış Ticaret işlemlerinde atağa geçen banka 2018 sonunda 3,1 milyar TL olan  Akreditifler kredilerde % 22,9 büyüyerek 3,8 milyar TL’ye yükselmiş durumda.
Mevduatlarda büyümeye devam etti
Banka 2018 sonundaki 248,8 milyar TL’lık mevduatını % 5,9 büyüterek 2019 ilk yarısında 263,5 milyar TL’ye yükseltmiş durumda. Buna karşılık Faiz Giderleri de 2018’in ilk yarısındaki 10,6 milyar TL’den 2019 ilk yarısında 18,8 milyar TL’ye çıkmış durumda. Faiz giderlerinin artması Bankanın Net Faiz giderlerini de düşmesine neden oldu. 2018 ilk yarısında 4,1 milyar TL Net Faiz geliri sağlayan banka 2019 ilk yarısında bu gelirini 3,9 milyar TL’ye düşürmüş durumda.
Ticari Zarar artmış durumda
Banka Sermaye Piyasaları İşlemlerinde, Türev İşlemlerinden ve Kambiyo işlemlerinden oluşan Ticari İşlemlerinden 2019 ilk yarısında nette 1,8 milyar TL zarar açıkladı. Sermaye Piyasaları  İşlemlerinden zarar etmezken asıl zarar Kambiyo Zararı olarak bilançoya yansıdı. 2018 ilk yarısında 255 milyon TL zarar açıkladığı Kambiyo Zararlarından 2019 ilk yarısında 1,8 milyar TL zarar açıklandı. Bu zarar bankanın Net Karını da düşmesine önemli katkısı oldu.
Banka Üst Yönetim ödemeleri makul düzeyde kaldı
Özel ve Yabancı bankaların tersine Banka Üst Yönetim ödemeleri makul düzeyde tuttu. Kamu Bankası olmanın da sorumluluğu ile hareket ettiği görüldü. Buradaki artış sadece % 10,2’de kalarak 5,6 milyon TL düzeyinde kaldı.
Şube Sayısı arttı
2018 sonunu 988 şube ile kapatan Banka 2019 ilk yarışında şube sayısını 2 artırarak 990 adete taşıdı. Banka 2019/6. Ay personel sayısı Raporda yer almazken diğer banka raporlarında yer alırken Bankanın personel sayısını bildirmemesi kafaalrda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Banka 2018 sonunu 18.713 olan personel ile kapamıştı.  
Sermaye Yeterlilik Rasyosu arttı
2018 sonunda % 13,8 olan Sermaye yeterlilik Rasyosu %14,6’ya yükselmiş durumda.
Karlılık oranları düştü
Bankanın karının düşmesi ile birlikte Ortalama Özkaynak Karlılığı ( ROE ) 2018 sonunda %9,3 iken 2019 ilk yarısında % 4,2’ye düşmüş durumda. Ortalama Aktif Karlılığı ( ROA )  ise 2018 sonunda % 0,7 iken 2019 ilk yarısında % 0,3’e düşmüş durumda.
Takip Oranı arttı
2018 sonunda % 3,3 ile kapattığı Takipteki Kredilerin Toplam Nakdi Kredilere oranı 2019 ilk yarısında % 4’e yükselmiş durumda.