2018 sonunu 780 şube ile kapatan banka 2019 ilk yarısında 4 şube kapatarak şube sayısını 776’ye düşürdü. Banka 349 personel küçülme sağladı. işte Akbank’ın detaylı bilançosu:
Banka 2019’un 2. Çeyreğinde sert şekilde durdu
AKBANK 2019 ilk yarı mali verilerini KAP’a bildirdi. Banka üst yöneticilerinin Piyasaya ne kadar çok destek verdikleri yönünde sunumlarına karşılık mali verilerin söylenenler ile örtüşmediği ortaya çıktı. 2019 ikinci çeyrekte bankanın çoğu kalemde kan kaybettiği küçülmeye gittiği anlaşıldı. 2019 iki çeyrek karşılaştırmada ilginç sonuçlar çıktı :
2019 ilk çeyreğinde Toplam Varlıklarını % 8,90 büyüten banka, ilk çeyreğe göre 2. Çeyrekte Toplam Varlıklarda % -3,38 küçülme gösterdi. Bankanın ilk çeyreğe göre küçülmesi sadece Toplam Varlıklar ile sınırlı kalmadı, yılın ilk çeyreğinde Finansal varlıklarda % 16,35 büyüyen banka 2.çeyreğinde ise ilk çeyreğe göre % -7,39 küçüldü. Benzer şekilde nakit Kredilerde büyüyemeyerek 3 ay önceki rakamlarını çok az küçülme ile koruyabildi. Gayri Nakdi Kredilerde de iki çeyrek arasında % -4,28 küçüldüğü görüldü. Buna karşılık 2019/1Ç’deki Beklenen zarar karşılıkları 9 milyar TL’den 10,1 milyar TL’ye çıkarak % 12,77 büyüdüğü görüldü. Son çeyrekte banka mevduatta da büyüme sağlayamadı. Ufak bir kayıp ile mevcudu koruyabildi. Bankanın Takipteki Krediler oranı da yıl sonunda % 4,2 iken 2019 Haziran sonunda % 5,1’e yükselerek Türkiye ortalamasının üzerinde bir  seviyeye ulaştı. Çekrek bazda rakamlar durgunluğa girip hatta gerilemeye başlayınca Kar da normal olarak erime görüldü. İlk çeyreğe göre 2. Çeyrekte Karlılık % -9,49 düştü. Banka iki çeyrek arasında ise Üst Yöneticilere yapılan ödeme ve sağlanan faydayı 26,7 milyon TL’den %21,96 artış ile 32,6 milyon TL’ye ulaşmış durumda.
2019 2. Çeyrekteki kayıplara rağmen kümülede yıl içindeki büyüme devam etti
2019 6 aylık performansa bakıldığında banka Toplam Varlıklarını % 5,2 büyüterek 327,6 milyar TL’den 344,7’ye çıkardı. Nakdi Kredilerde de yıllık büyüme % 5,58’de kaldı. Nakdi Kredilerdeki bu büyümeye karşılık Banka Gayri Nakdi Kredilerde küçüldü. Gayri Nakdi Kredilerde % -8,95 küçülme gözlendi. Banka son çeyrekteki Mevduat kaybına karşılık yıl içinde Mevduatını % 9,47 büyüttü.
blankFaiz Giderlerindeki artışı,  Ücret ve Komisyon Gelirlerini artırarak kapamaya çalıştı
Banka 2018’in ilk yarısına göre faiz gelirini % 22,8 artırmasına karşılık Faiz Giderleri % 38,7 artması sonucu Net Faiz Gelirini sadece % 4,8 artırabildi. Faizdeki kaybını Ücret ve Komisyonlar ile kapamaya çalışan banka burada 2018 ilk yarısına göre % 42,3 gibi ciddi artış sağladı.   Beklenen zarar karşılıkları ise 2,4 milyar TL’den 2,7 milyar TL’ye yükselmiş durumda.
Brüt Kardaki artışı Net Kara taşıyamadı
2018 ilk yarısını 8,8 milyar TL Brüt Kar ile kapatan banka 2019 ilk yarısını %9,6 artırarak 9,7 milyar TL artırmayı başarmasına rağmen bu karlılığı Net Kara taşıyamadı. 2018 ilk yarısında 3,3 milyar TL Kar eden Banka 2019 ilk yarısında Net Karı 2,6 milyar TL’ye geriledi. Bu durum 2018 ilk yarısına göre Karda %-18,75’lik bir düşme anlamına geliyor.
Net Kar düştü ama Üst Yönetim ödemeleri ciddi arttı
Banka 2018 ilk yarısında Üst Yöneticilere yapılan 24,9 milyon TL’lık ödemeyi % 30,93 artırarak 32,6 milyon TL’ye çıkardı. Net Karın % -18,75 düşmesi, tasarruf için 2019’un ilk yarısında 349 personel azalmasına rağmen Üst Yöneticilere yapılan ödemelerdeki ciddi artış dikkat çekti.
4 Şube kapadı ama Personelde  349 küçülmeye gitti
2018 sonunu 780 şube ile kapatan banka 2019 ilk yarısında 4 şube kapatarak şube sayısını 776’ye düşürdü. 2018 sonunda 13.367 personel çalıştıran banka 4 şube kapamasına rağmen 349 personel küçülme sağladı.
Takip Oranları Bankalar ortalamasının üzerinde
2018 sonunda Takipteki Kredi oranı % 4,2 iken 2019 ilk yarısında bu oranın % 5,1’e kadar çıkmasına engel olamadı. Banka, % 5,1’lik Takip oranı ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı.
Aktif Karlılık ve Özsermaye  Karlılığı düştü
2018 sonunu %15,9 Özsermaye Karlılığı ile kapatan banka 2019 ilk yarısında bu karlılığı % 11,5’e düşürdü.  2018 sonunda  %2,1 olan Aktif Karlılık da benzer şekilde düşerek %1,6 ‘ya geriledi.
Yıl içinde Uluslararası Kredi Derecelendirme firmaları da Banka ile ilgili not düşürmeye gitmişti.