Yapı Kredi Bankası 2019 ilk yarısında Toplam Varlıklarını yüzde 10.5 büyüme ile mali verilerini açıklayan bankalar arasında en fazla büyümeyi sağlayan oldu. İşte YKB’nin bilanço analizi:
Bilanço performansı rakipleri korkuttu
Yapı ve Kredi Bankası ( YKB ) 2018’deki büyüme Stratejisini 2019’da da sürdürmeye devam etti. Banka 2019 ilk yarısında Toplam Varlıklarını % 10.5 büyüme ile Mali verilerini açıklayan bankalar arasında en fazla büyümeyi sağlayan banka görünümünde. 2018 sonunda 348 milyar TL’lık Toplam Varlıklar 384,6 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu büyüme ile Banka sektördeki Pazar Payını ve sıralamadaki yerini de pekiştirmiş oldu. Varlıkların içinde Finansal Varlıklar 93,1 milyar TL’den 106,6 milyar TL’ye yükselerek % 14,5’luk bir büyüme trendi yakaladı.
Kredilerde Büyümeye devam etti
YKB, 2018 sonunda 224,9 milyar TL olan Nakit Kredilerini %5,9 büyüterek 238,2 milyar TL’ye yükseltti. Bu şekilde, yılın ilk yarısında piyasaya 13,3 milyar TL Nakit kredi ile artı katkı sağlamış oldu. Bu artışa paralel Beklenen Zarar Karşılıkları da %5,7 artarak 1,7 milyar TL’den 14,5 milyar TL’ye yükseldi. 2019 yılının ilk yarısında toplam 2,14 milyar TL tutarında takipteki kredi portföyü satışı gerçekleştirmiş (-74 baz puan etki) ve takipteki krediler oranı % 5,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka Gayri Nakdi Kredilerde de 86,2 milyar TL’den 91,3 milyar TL’ye çıkarak % 5,8’lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. Dış Ticaret işlemlerinde atak yapan banka Akreditif Kredilerde meyvesini alarak 10,5 milyar TL’den 11,8 milyar TL’ye % 12,3’lük bir büyüme gösterdi.
Mevduatta 15 milyar TL büyüdü
2018 sonunu 202,5 milyar TL Mevduat ile kapatan Banka 2019 ilk yarısında 15 milyar TL ek Mevduat artışı ile 217,5 milyar TL’ye yükseltti. Artış oranı % 7,4 oldu.
Net Faiz Geliri  ile Ücret ve Komisyon Gelirlerinde ciddi artışlar gerçekleştirdi
Bilanço olarak büyüyen banka bunu karşılığını da gelirlerini artırarak aldı. 2018’in ilk yarısında 5,8 milyar TL Net Faiz Geliri yaratan banka 2018’un ilk yarısında %22,9’luk bir büyüme gerçekleştirdi. Net Ücret ve Komisyon gelirlerinde ise 2018’in ilk yarısındaki 1,9 milyar TL’lık gelirini % 25,7 artırarak 2,4 milyar TL’ye yükseltti. Buna Karşılık Beklenen Zarar Karşılıkları Gideri nerede ise ikiye katlayarak 2 milyar TL’den 3,7 milyar TL’ye yükseldi.
Brüt Kar artışını Net Kara taşıyamadı
2018 ilk yarısında 7,8 milyar TL Brüt Kar yapan Banka 2019 ilk yarısında bu karlılığı % 19,8 büyüterek 9,6 milyar TL’ye yükseltti. Karşılık Giderlerinin artması sonucu Brüt Kardaki bu artış trendini Net Kara aktaramadı. 2018 ilk yarısında 2,4 milyar TL Net Kar açıklayan Banka 2019 ilk yarısında 2,3 Milyar TL Net Kar açıklayarak bir önceki döneme göre %-4,5’luk bir gerileme yaşadı.
Üst Yönetim İhya edildi
Bilanço büyüme performansı, her ne kadar Net Karda düşme görülse de  Banka Üst Yönetime karşı kesenin ağzını açtığı görülüyor. 2018 ilk yarısında Üst Yönetime ödenen 32,2 milyon TL ödeme ve sağlanan fayda tutarı % 40,9’luk bir artış ile 40,9 milyon TL’ye çıkardığı görülüyor. Üst Yönetim Giderlerinin fazlalığında Yönetim Kurulu ve GMY sayısının fazlalığının etkili olduğu tahmin ediliyor. Zira Bankada 14 Yönetim Kurulu üyesi ve 14 GMY sayısı ile rakiplerine göre fazla düzeyde. Özellikle başka bankalarda bünyeye monte edilen GMY’lerde zaman zaman kan uyuşmazlığı yaşayan banka bazı GMY’lerin şubelere fiili baskıya varana kadar mobbing uygulaması, toplantılardaki üslup bozukluğu zaman zaman tartışma konusu olmuş Paramedya’ya da yansıyan haberler gündeme gelmişti.  Personel maaş artışında cimri davranan Banka Üst Yönetime gelince hiç tasarruf bilinci ile hareket etmediği görüldü.
Şube sayısı değişmedi ama Personel azaldı
2018 sonunu 853 şube ile kapatan Banka şube sayısını korurken, 2018 sonunda 17.577 olan Personel sayısı 386 azaltarak 17.191 personel ile hizmet vermeyi sürdürdü.
Takip Oranı arttı ama Sermaye Yeterlilik oranı yükseldi
2018 ilk yarısında % 5,5 olan Takipteki Kredi oranı 2019 ilk yarısında % 5,9’a çıkarak Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkmış durumda. Banak Takip Kredi dosyalarından Varlık Şirketlerine satış yapmasına rağmen Takip Oranını istenen düzeye düşürmüş değil. 2018 ilk döneminde % 16,1 olan Sermaye Yeterlilik Oranı ise bu dönem % 16,7’ye çıkmış durumda.
Özkaynak Karlılığı düştü
2018 ilk yarısında  %16,3 Maddi ortalama Özkaynak Karlılığına sahip banka, bu dönemde bu oranını % 12,4’e düşürmüş durumda.