blank

2018 ilk yarısını 196,1 milyon TL Net Kar ile kapatan Albaraka Türk, 2019 ilk yarısında 49,7 milyon TL Kar açıkladı. Bir önceki döneme göre ciddi düşüş göstererek Net Kar’da % -74,7 kayıp yaşadı. 
ALBARAKA Bilançoyu büyütemedi, KAR eridi
Katılım Bankalarından ALBARAKA TÜRK 2019 ilk yarı mali verileri açıkladı. İlk dikkat çeken kalemin Nat Karlılıkta ciddi erime olduğu görüldü. Uzmanlar Bankanın sorununun “Bilançoyu büyütememesinden kaynaklandığını bu nedenle Karlılığının düşmesinin normal olduğu” belirtti. 2018 ilk yarısını 196,1 milyon TL Net Kar ile kapatan banka, 2019 ilk yarısında 49,7 milyon TL Kar açıkladı. Bir önceki döneme göre ciddi düşüş göstererek Net Kar’da % -74,7 kayıp yaşadı.
blankBilançoyu büyütemedi
2018 sonunu 42,2 milyar TL Toplam Varlıkla Kapatan banka 2019 ilk yarısında sadece %3,9 büyüyerek 43,8 milyar TL’ye yükseltmeyi başarabildi. Varlıklar içinde Finansal varlıklar ise % -5,9 küçülme gösterdi. 2018 sonunda 27 milyar TL olan Nakit Krediler % 6,5 büyüyerek 25,8 milyar TL’ye yükseldi. Buna karşılık Donuk Alacaklar 1,8 milyar TL’de % 12,7 artarak 2, milyar TL’ye yükseldi. Gayri nakdi kredilerde ufak bir kayıp ile mevcudu koruduğu görülen Bankanın Akreditiflerini % 8 büyüttüğü görüldü.
Mevduat arttı ama Kar Payı Giderlerini dengeleyemedi
2018 sonunda 28,6 milyar TL Mevduata ( Toplanan Fonlar ) sahip olan banka Bilanço döneminde en başarılı alanı mevduatlarını 33 milyar TL’ye çıkararak sağladı. Mevduattaki artış % 15,4 olarak gerçekleşti. Bu artışa karşılık Net Kar payı gideri 884 milyon TL’den % 51 artarak 1,3 milyar TL’ye yükseldi.
Net Kar Payı düştü
Banka Net Kar Payı Gelirinde % -31’lik bir kayıp yaşanırken açığın ücret ve komisyon gelirleri ile kapamaya çalıştığı fakat bu alanın da sınırlı kalması sonucu Brüt Kar ve Net Karda kayıplar yaşayarak dönemi kapamış oldu.
Üst Yöneticilere ödemede tasarruf yapıldı
Karlılıkta düşüş yapan çoğu banka Üst Yönetici ödemelerinde ciddi artış yaparken Albaraka Türk bu alanda örnek bir davranış göstererek kısıtlamaya gittiği görüldü. 2018’in ilk yarısında Üst Yöneticilerine 10,5 milyon TL ödeme yapan banka 2018 ilk yarısında bu ödemeyi 7,5 milyon TL’ye düşürdü. 
Şube sayısı arttı personel azaldı
2018 sonunu 229 şube ile kapatan banka 2019 ilk yarısında 1 şube artış ile şube sayısını 230’a çıkardı. Buna karşılık 2018 sonunda 3.988 personel ile kapatan banka 104  personel azalarak 3.884 personel ile dönemi kapadı.