QNB Finans, Ücret ve Komisyon gelirlerini yüzde 32 artırdı. 2018 aynı dönemde 970 milyon TL olan Ücret ve Komisyon gelirlerini 2019’da 1,2 milyar TL’ye yükseltti. 2018 ilk yarısını 3,6 milyar TL Brüt Kar ile kapatan banka 2016 ilk yarısında yüzde 19,5 artış ile Brüt karını 4,3 milyar TL’ye çıkarmayı başardı.
QNBFİNANSBANK Net KAR’ını artıran tek banka oldu
2018 yılını çok iyi performans ile kapatan, Kar’da TL ve USD bazda artırabilen tek banka olma özelliğine sahip QNBFİNANSBANK Karlılıkta aynı başarısını sürdürmeye devam ediyor. 2018 ilk yarısını 1,2 milyar TL Net kar ile kapatan Banka Net Karını % 12,9 artırarak 2019’un ilk yarısını 1,3 milyar TL Net karla kapatarak bu dönemde bugüne kadar Bilançosunu açıklayan bankalar arasında Karlılığını artırmayı başaran tek banka oldu.
Karlılığını Bilançoyu sağlıklı büyüterek sağladı
2018 sonunu 157,4 milyar TL Toplam Varlıkla kapatan banka 2019 ilk yarısında Varlıklarını % 8,8 artırarak 171,2 milyar TL’ye yükseltmeyi başardı. Finansal Varlıklarını ise yıl sonuna göre altı aydaki dönemde % 9,9 artırarak 40,8 milyar TL’den 44,8 milyar TL’ye yükseltti. Kredilerde Büyüme Stratejisini 2019 ilk yarısında da devam eden Banka 2018 sonunda 101,3 milyar TL olan Kredilerini % 7 artırarak 108,4 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın Net Kredi tutarı ise 94 milyar TL’den 100 milyar TL’ye çıkmış durumda. Çoğu Bankanın Gayri Nakdi kredilerde küçüldüğü dönemde, QNBFİNANSBANK Gayri Nakdi Kredileri de  26,2 milyar TL’den 23,6 milyar TL’ye yükselten banka, Dış Ticarete verdiği ağırlığı Akreditif Kredilerini % 29,7 büyüterek meyvesini aldı. Akreditif Kredileri 1,7 milyar TL’den 2,2 milyar TL’ye çıkmış durumda.
Net Faiz Gelirini artıramadı açığı Ücret ve Komisyonlardan Kapadı
Banka net Faiz Gelirini korurken, Ücret ve Komisyon gelirlerini %32 artırdı. 2018 aynı dönemde 970 milyon TL olan Ücret ve Komisyon gelirlerini 2019’da 1,2 milyar TL’ye yükseltti. 2018 ilk yarısını 3,6 milyar TL Brüt Kar ile kapatan banka 2016 ilk yarısında % 19,5 artış ile Brüt karını 4,3 milyar TL’ye çıkarmayı başardı.
Şube ve Personel sayısı attı
2018 sonunu 540 şube ile kapatan banka 2019 ilk yarısında şube sayısını 541’e çıkartırken, 12,276 olan personel sayısını da 74 artırarak 12,350’ye çıkarmış durumda.
Üst Yöneticilere yapılan ödemelerde de lider
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Banka’nın üst yönetimine ödenen ücret ve ikramiyeler toplamı 95.050 TL’dir (31 Aralık 2018 – 90.436 TL). 2019 yılı ilk yarısında Üst yöneticilerine %5,08 artış yapan banka Üst yöneticilerine bu şekilde Net Karın %7,42’sini dağıtmış durumda. Bankaların Üst Yöneticilerine yapılan ödemeler uzun zamandır tartışma konusu olur iken QNBFİNANSBANK Üst Yöneticilere yapılan ödeme ve sağlanan faydada tasarruf yapmayacağı izlenimi vermektedir.