Garanti Bankası karını ilk çeyreğe göre arttırdı. Bir önceki yıla göre ise 6.94 düşürdü. Üst yöneticilere yapılan ödemenin yüzde 22,26 arttı. Üst Yöneticilere yapılan ödemeler üzün bir süredir sektörde tartışa konusu olmaya devam ediyor.
2019 ilk yarı Mali verilerini Bankalar açıklamaya başladı. Mali verilerini açıklayan bankalardan biri de Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası 2019’un ilk çeyreği 1,7 milyar TL Net Kar ile kapatırken, yılın  2. Çeyreğini % 11 artırarak 1,9 milyar TL Net Kar ile kapamayı başardı. 2. Çeyrekte çoğu banka Kar erozyonu yaşar iken Garanti Çeyrek bazda Kar artıran banka olma başarısını sağladı. 2018 ilk yarıyı 3,9 milyar TL Net Kar ile kapatan banka 2019 ilk yarısını ise 3,6 milyar TL Net Kar ile kapadı. 2018’e yöre karşılaştırıldığında ilk yarılarda % 6,9 küçülme olduğu görüldü.
2019 yılında büyüme stratejisini sürdüren Banka bu stratejisini rakamlarına da yansıttı. 2018 sonunu 359,4 milyar TL Toplam Varlıklarını % 6,7 artırarak 383,6 milyar TL’ye yükseltirken, Finansal Varlıklarını % 13,5 artırarak 94,5 milyar TL’den 107,4 milyar TL’ye yükseltti. 2018 sonunu 230 milyar TL Nakit Kredi ile kapatan Banka yılın ilk 6 ayında 10 milyar TL Büyüyerek Kredilerini 240 milyar TL’ye yükseltti.
2018 sonunda 218 milyar TL olan mevduatını da % 6,3 artırarak 231,8 milyar TL’ye yükseltmeyi başardı. 2018 ilk yarısında 15,5 milyar TL Faiz Geliri sağlayan Banka yılın ilk yarısında Faiz Gelirlerini % 33,7 artırarak 20,8 milyar TL’ye yükseltti. 2018’in ilk dönemdeki Net Faiz Gelirini ise 7,9 milyar TL’den 9,1 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın asıl başarısı Ücret ve Komisyon yaratma ve artırmada görüldü. 2018’in ilk yarısında 2,3 milyar TL olan Ücret ve Komisyon Gelirlerini % 24,6 artırarak 2,8 milyar TL’ye çıkardı.
Bankanın Beklenen Zarar Karşılıkları 2018 sonunda 11,4 milyar TL iken % 17 artarak 13,4 milyar TL’ye yükseldi. Buna rağmen 2018 ilk yarısındaki 11, 2 milyar TL olan Brüt Karını % 20 artırarak 13,4 milyar TL’ye yükselmeyi başardı.
2018 sonunda 936 olan şube sayısı 10 azalarak 926’ya düşmesine rağmen 18.338 olan çalışan sayısı 90 artarak 18.428’ye yükseldi. Diğer çoğu bankanın tersine personel artırdığı görüldü.
Bankanın karlılığı diğer çoğu bankanın aksine yükselme gösterdi.  Özsermaye Karlılığı 2018 sonunda %15 iken yılın ilk yarısında % 15,2’ye yükseltti. Aktif Karlılığı da %1,9’dan % 2’ye yükseldi.
Bankanın kilit yöneticilerine sağlanan/sağlanacak net ödeme tutarı 30 Haziran 2019 itibarıyla 57,177 Bin TL’dir (30 Haziran 2018: 46,766 Bin TL). Üst yöneticilere yapılan ödemenin % 22,26 arttığı görüldü. Üst Yöneticilere yapılan ödemeler üzün bir süredir sektörde tartışa konusu olmaya devam ediyor.
Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil, “Seçim dönemini içine alan ve risk algısının yüksek seyrettiği 2019’un ikinci çeyreğinde sağlam aktif kalitesi, güvenli likidite seviyesi ve kuvvetli sermaye yapısını koruyarak bilançomuzu başarıyla yönettik. Zorlu piyasa koşullarına rağmen bu başarılı sonuçların ve karlılığımızın arkasında, her kademeden tüm çalışanlarımızın büyük bir özveriyle katkı sağladığı, sorumluluk üstlendiği, süreçlerin çok doğru tasarlanıp yönetildiği kusursuz işleyen bir sistem var. Müşteri adetlerimizdeki artış bunun somut kanıtı. Mevduat tabanımızı sene başından bu yana yüzde 6 büyütürken, Garanti BBVA’yı tercih eden müşterilerimizin sayısı 17 milyona ulaştı. Dijital müşterilerimizin sayısı ise attığımız yenilikçi adımlarla 8 milyona yaklaştı.” değerlendirmesinde bulundu.
Bugün önde gelen uluslararası yatırım şirketlerince, finansal sonuçları ve karlılığıyla Türkiye’de yatırım tavsiyesi verilen sayılı bankalardan biri olmayı da yıllardır süregelen bu kurumsal yapıya borçlu olduklarını aktaran Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu dönemde yurt dışı borçlanma programımızın başarısı ve uluslararası bankacılık alanındaki öncü rolümüzle, 600 milyon Amerikan doları hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine, yabancı bankaların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda, hedefin çok üzerinde talep aldık. 9 yılı aşkın bir süredir BBVA Grubu ile Türkiye ekonomisine değer kattık. Şimdi, Garanti BBVA olarak, çalışan ve müşteri mutluluğu odaklı, dijitalleşme temelli vizyonumuzla, ülke ekonomisine, topluma katkı sağlamaya ve çağın olanaklarını herkese sunmaya devam edeceğiz.”