Türk Telekom ve bağlı ortaklıkların 2019 ilk yarı Konsolide Finansal Durum Raporunda personel ile ilgili kısmı incelendiğinde  grupta ciddi personel çıkarıldığı anlaşıldı
TÜRK TELEKOMİNİKSYON A.Ş. ( TÜRK TELEKOM ) ve bağlı ortaklıkların 2019 ilk yarı Konsolide Finansal Durum Raporunda personel ile ilgili kısmı okuyanlar personel kıyımı ile karşı karşıya kaldı. Grupta ciddi personel çıkarıldığı anlaşıldı.
 TÜRK TELEKOM’un Raporunda yer alan kısımda yer alan açıklama şu şekilde oldu : 
“Grup’un 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla toplu iş sözleşmesine bağlı personel sayısı 10.221 (31 Aralık 2018: 10.798) ve toplu iş sözleşmesine bağlı olmayan personel sayısı 21.246’dir (31 Aralık 2018: 22.619) 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla personel sayısı sırasıyla 31.467 ve 33.417’dir”
TÜRK TELEKOM’un kendi raporunda yer alan bilgilerden de anlaşıldığı gibi Grup’un Toplu İş Sözleşmesine bağlı personel sayısı 2018 sonunda 10.798 ilken 577 azalarak 10.221 çalışana düşmüş. Toplu İş Sözleşmesine bağlı olmayan personel sayısı da 2018 sonunda 22.619 iken 1.373 personel azalarak 21.246 çalışana düşmüş. Kurumda bu açıklamadan da anlaşıldığı gibi iş sözleşmesine bağlı ve iş sözleşmesine bağlı olmayan toplamda 2018 sonunda 33.417 olan çalışan sayısı 31.467 çalışana düşmüş dolayısı ile yılın ilk altı ayında   1.590 personel çıkarılmış, işsiz kalmış durumda.