Türkiye faiz indirimine odaklanırken, Reel Kesim Güven Endeksi, Tem’19 – MA endeks önceki aya göre 3,0 puan azalarak 96,6 oldu.
Reel Kesim Güven Endeksi, Tem’19 – MA endeks önceki aya göre 3,0 puan azalarak 96,6 oldu.
CMB websitesinde yer alan açıklama şöyle:
2019 yılı Temmuz ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1726 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir
 
2019 yılı Temmuz ayında RKGE, bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 98,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.
 
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3,0 puan azalarak 96,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Grafik:@verimetrik