ICBC 2019 ilk dönem mali verilerini açıkladı. İlk dikkat çeken veri 2018/6. Ayına göre dönemsel olarak karlılığın yarı yarıya düşmesi oldu. Buna Karşılık 2018/6. Ayında Üst yönetime yapılan 6,8 milyon TL’lık ödeme ve sağlanan fayda da % 33,3 artırılarak 9,1 milyon TL’ye çıkarılmış.
Dönemsel Kar eridi ama Kar’ın üçte biri kadar kısım üst yöneticilere ödendi
ICBC 2019 ilk dönem mali verilerini açıkladı. İlk dikkat çeken veri 2018/6. Ayına göre dönemsel olarak karlılığın yarı yarıya düşmesi oldu. 2018/6. Ayında 57,4 milyon TL Net Kar elde eden Banka 2019/6. ayında karlılığını % 52,5 eriterek 27,2 milyon TL’ye düşürdü. Buna Karşılık 2018/6. Ayında Üst yönetime yapılan 6,8 milyon TL’lık ödeme ve sağlanan fayda da % 33,3 artırılarak 9,1 milyon TL’ye çıkarılmış. Diğer bir ifade ile 27,2 milyon TL Net Kar açıklayan banka karın %33,45’lik kısmı kadar parayı ( 9,1 milyon TL ) üst yöneticilere ödeyerek bu konuda oldukça cömert davranmış. Bankalar arasında kara göre en fazla üst yöneticilere ödeme yapan bankalar içinde şimdiden yerini almış oldu.
Toplam Varlıklar arttı
2019’un ilk yarısında banka Toplam Varlıklarını % 4,3 artırmış oldu. Bankanın 2018 yıl sonundaki 15,5 milyar TL olan varlıkları %4,3 artarak 16,1 milyar TL’ye yükseldi. Buna Karşılık Finansal Varlıklar  6,3 milyar TL’den 5,5 milyar TL’ye düşme gösterdi.
Gayri Nakdi Krediler arttı
2019’un ilk yarında Banka Gayrı Nakdi kredilerde ciddi atak yaparak en başarılı ürün gelişimini sağladı. Banka 2,3 milyar TL’lık Gayri Nakdi Kredilerini yüzde 92,5 artırarak 4,5 milyar TL’ye yükseltti.
Mevduat ve Özkaynaklar arttı
Banka 2018 sonundaki 8,2 milyar TL’lık mevduatını % 10,4 artırarak 9 milyar TL’ye yükseltti. Özkaynaklar da 1,2 milyar TL’den 1,2 milyar TL’ye yükselme gösterdi.
Faiz Gelir Gider dengesinde bozulma görülüyor
Banka mevduatlardaki artışın bedelini Faiz giderlerini artırarak ödedi. Faiz Giderlerindeki artış Faiz gelirlerinin 2 katı oldu. Faiz gelirlerini % 31 artırabilen banka faiz giderlerindeki % 60 gibi bir artış sonucu Net Faiz geliri de % 9 düşme görüldü.
Şube Sayısı değişmedi ama personel azaldı
2018 sonunu 44 şube ile kapatan banka 2019 ilk altı ayında şube sayısını korudu. 2018 sonunda 786 olan Personel sayısını da 41 azaltarak 745‘a düşürdü.
Banka Sermaye Yeterlilik oranı düştü
Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı %24.66’ye düştü. (31 Aralık 2018: %30.81). Bu oran düşmesine karşılık Sermaye yeterlilik oranı istenen yeterlilik oranın üzerinde kaldı.