Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarı, bütün kredi kartı limitleri için dönem borcunun yüzde 30”una indirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) Resmi Gazete”nin bugünkü sayısında yayımlanan, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" değişikliğiyle, daha önce kademeli olarak yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 olarak uygulanan asgari ödeme oranı, tüm kredi kartı limitleri için yüzde 30 olarak belirlendi.

{ilgili-haber-419061}

Buna göre, 10.3.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik"te şu değişiklikler yapıldı:

"Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde 30”undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40”ından aşağı olamayacağı…"

"Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde 30”undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40”ından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine…"

Kart limitine göre değişiyordu

Bu oranlar daha önce, 15 bin liraya kadar limitli kredi kartları için yüzde 30”u, 15 bin-20 bin liraya kadar limitli olan kredi kartları için yüzde 35”i, 20 bin lira ve üzeri limitli kredi kartları için yüzde 40”ı olarak uygulanıyordu.

Bu kapsamda, yeni tahsis edilen kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari dönem borcunun, kullanım başlangıcı tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40”ından aşağı olmayacağına dair hükümde ise değişiklik yapılmadı.

Kaynak: DHA