Yargıtay, çalışanın işyerinde uyuklamasını işveren için haklı fesih nedeni kabul etti. Buna göre, yöneticiniz sizi masa başında şekerleme yaparken yakalarsa tazminatsız kovulabilirsiniz.
Yargıtay, işçinin iş yerinde görevi başında iken uyumasının işveren açısından haklı fesih sebebi olmasa da geçerli fesih sebebi olduğuna hükmetti. Buna göre, işveren, iş yerinde uyuyan işçisini ihbar ve kıdem tazminatını ödeyerek işten atabilecek. İşçi, işe iade davası açamayacak. Yargıtay’ın konuyla ilgili kararı, işçinin davranışlarından kaynaklı işten atılma bakımından işçi ve işveren açısından dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili rehber niteliği taşıyor.