Türkiye Finans, 2019 ilk çeyreğinde personel çıkarttı, üst yönetime ödemeleri yüzde 70 arattı. İşte Türkiye Finans bilanço analizi:
TÜRKYE FİNANS Katılım Bankası 2019 ilk çeyrek mali verileri ve Faaliyet Raporunu açıkladı. 2019 ilk çeyreğinde Bankanın bilançoyu büyütmesine rağmen Net Karlılıkta düşme yaşadığı görüldü.
Bilanço Büyüdü Net Kat Düştü
Banka 2018 sonundaki 47 milyar TL Toplam Varlıklarını yüzde 8,8 büyüterek 51,2 milyar TL’ye çıkardı. Bu büyümeye ile birlikte 2018‘in ilk çeyreğindeki 581 milyon TL’lık brüt karlılığını da yüzde 25 büyüterek 730 milyon TL’ye çıkarmasına rağmen bu karlılığı Net Kara taşıyamadı. Bankanın 2018 ilk çeyreğindeki 90,3 milyon TL’lık Net Kar 2019 ilk çeyreğinde yüzde 7,8 kayıp ile 83,2 milyon TL’ye düştü.
Net Kar Niçin düştü
Brüt karda ciddi artışa rağmen Net Kardaki azalışta Ticari İşlemlerin olumsuz etkisi oldu. 2018’in ilk çeyreğinde 6 milyon TL Kar yapılan Ticari işlemlerde 2019’un ilk çeyreğinde 30,9 milyon TL zarar yapıldı. Bu zararın içinde Kambiyo Zaralardaki 103,9 milyon zarar Karın düşmesinde direkt etkili olduğu görüldü.
Üst Yönetime yapılan ödeme tartışma yarattı
Bankadaki net Kar kaybına, 121 personel azaltmasına rağmen 2018 ilk çeyreğindeki 5,4 milyon TL’lık Üst Yönetime yapılan ödeme ve sağlanan fayda yüzde 70,8 artırılarak 9,2 milyon TL’ye yükseltilmesi tartışma yarattı. Zira Bankanın personel genel maliyet gideri 2018 ilk çeyreğine göre sadece yüzde 25 artarak  112 milyon TL’den 138 milyon TL’ye çıkarken üst yönetime yüzde 70,8 artış dikkat çekti.
121 Personel azaldı
Banka 2019 yılında tasarruf için personel çıkarmış, 2018 sonundaki 3.661 personel 121 azalarak 2.540’a düşmüş durumda. Banka yıl sonundaki 306 şube sayısını da 2 şube artırarak 308’e çıkardı.
Krediler arttı Zarar Karşılıkları azardı
2018 sonunda 30,4 milyar TL Krediler hacmini 31,2 milyar TL’ye yükseltirken Donuk alacakları 1,6 milyar TL, Beklenen Zarar Karşılıkları 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Zarar karşılıklarındaki düşme olumlu karşılandı.
Toplanan Fon ( Mevduat ) Arttı
Banka 2018 sonun 26,8 milyar TL Topladığı Fona karşılık 2019’un ilk üç ayında yüksek bir performans göstererek 32,1 milyon TL’ye çıkarmayı başardı.  Buna karşılık Fon Payı Gider maliyeti de yüzde 87,7 artma gösterdi.
Net Kar Payı ile Ücret ve Komisyon Gelirlerinde ciddi artış oldu
Bankanın Net Kar Payı gelirleri ile Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinde yüzde40’ların üzerinde artış gerçekleşti. Net Kar Payında 413 milyon TL, Net Ücret ve Komisyonlarda 38 milyon TL gelir sağladı.
Sermaye Yeterlilik Rasyosu düştü
Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu 2018 yılsonunda %16.62 iken 2019 Mart dönemi itibariyle %14.96’ye düşmüş durumda.
Özkaynak ve Aktif Karlılık düştü
Bankanın Aktif Getirisi ( ROAA ) 2018 sonunda % 1,03 iken 2019 ilk çeyreğinde %0,68’e düşmüş durumda. Özkaynak Getirisi ise ( ROAE ) 2018 sonunda % 10,61 iken 2019 ilk çeyreğinde % 7,63’e düşmüş durumda.
blank