Kuveyt Türk Katılım Bankası 2019 ilk çeyrek Mali Verilerin açıkladı. Banka 2018’deki büyüme stratejisini 2019’un ilk çeyreğinde de sürdürerek Katılım Bankaları arasında bilanço büyüklüğünü açık ara öne  geçti.
1989’dan bugüne Türkiye’de faaliyet gösteren Kuveyt Türk Katılım Bankası 2019 ilk çeyrek Mali Verilerin açıkladı. Banka 2018’deki büyüme stratejisini 2019’un ilk çeyreğinde de sürdürerek Katılım Bankaları arasında bilanço büyüklüğünü açık ara öne geçerek yerini sağlamlaştırdı.
Bilanço Büyüdü
2018 yıl sonunu 74,2 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 12,5 büyüterek 83,5 milyar TL’ye çıkarmayı başardı. Varlıkları içinde Finansal Varlıklar yüzde 17,7 büyüyerek yıl sonundaki 23,5 milyar TL’lık hacmini 27,7 milyar TL’ye çıkardı.
Kredilerde büyümeye devam etti
Banka 2018’deki Kredilerde büyüme performansını 2019’da da sürdürerek ilk çeyrekte Kredileri yüzde 5,5 büyüterek yıl sonundaki 45,8 milyar TL’lık hacmini 48,3’e yükseltti. Buna karşılık Beklenen Zarar Karşılıkları yıl sonunda 1,9 milyar TL iken 2,3 milyar TL’ye yükseldi. Kredilerde asıl büyüme ise Gayri Nakdi Kredilerde yaşandı. Yılın ilk üç ayında yüzde 10,8 büyüyerek 86,7 milyar TL’de 96,1 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Akreditifler ise yüzde 24,8 büyüyerek 1 milyar TL’de 1,3 milyar TL’ye yükseldi.
Özkaynaklar arttı
Bankanın 2018 sonunda 5,4 milyar TL olan özkaynakları yüzde 4,5 artarak 5,6 milyar TL’ye yükseldi.

Toplanan Fonlar ( Mevduat ) yükseldi
2018 yıl sonunda 53,9 milyar TL Fon Toplayan banka burada yılın üç ayı gibi kısa sürede ciddi bir artış göstererek 63,5 milyar TL’ye yükseltmeyi başardı. Buna karşılık Kar Payı gideri de 2018’in ilk üç ayında 523 milyon TL iken 2019’un ilk üç ayında 982 milyon TL’ye yükseldi.
Kar Payı ve Net Ücret Komisyon Gelirleri arttı
2018 ilk çeyreğinde 673 milyon TL Net Kar Payı gelir elde eden banka 2019’da yüzde 15,8 artış ile 780 milyon TL’ye taşıdı. Net Ücret ve Komisyon geliri de yüzde 45’4 artış ile 77 milyon TL’den 112 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı.
Net Kar arttı yüzler gülüyor
Çoğu banka 2019’un ilk çeyreğinde bir yıl önceye göre karlarını düşürürken Kuveyt Türk 2018 ilk çeyreğindeki 940 milyon TL’lık brüt karını yüzde 58,5 artırarak 1,4 milyar TL’ye yükseltti. 2018 ilk çeyreğindeki 203 milyon TL’lık Net Kar ise yüzde 25,1 artarak 254 milyon TL’ye yükseltme başarısını gösterdi.
Şube Sayısı arttı
2018 sonunu 414 şube ile kapatan banka 5 şube artırarak şube sayısını 419 şubeye yükseltti. Buna karşılık 2018 sonunda 5.871 olan personel sayısı 5.867’ye düşmüş durumda. Banka 2019 sonuna kadar şube sayısını 430 adete çıkaracağını bildirdi.
Üst Yöneticilere kesenin ağzı açık
Banka üst yöneticilere yapılan ödemeler diğer bankalarda da tartışma konusu olmuştu. Kuveyt Türk’te üst yöneticilere ödemelerde kesenin ağzını açtığı görülüyor. 2018 ilk çeyreğinde 17,9 milyon TL ödeme yapılan Üst Yöneticilere yüzde 33,5 artış yapılarak 2019’un ilk çeyreğinde 23,9 milyon TL ödeme yapılarak fayda sağlandı.
Sermaye Yeterlilik Oranı düştü
2018 yıl sonunda yüzde 17,68 olan sermaye yeterlilik oranı 2019 Mart sonunda yüzde 16,43’e gerilediği görüldü. Bankanın ortalama aktif karlılığı da yıl sonunda 1,32 iken 2019 ilk çeyreğinde 1,29’a geriledi. Buna karşılık 2018 sonunda 17,34 olan ortalama Özkaynak karlılığı 2019 ilk çeyreğinde 18,27’ye yükseldi.
blank