Bankaların tamamı 2019 ilk çeyrek bilançolarını açıkladı. İşte özel ilk 4 banka CEO’sunun karnesi? Hangi CEO  nerede başarılı ve başarısız oldu:
Sektörün 4 büyük özel bankasını performans değerlendirmesine aldık
Bankaların, 2019 ilk üç aylık mali verileri ve bilanço dipnotlarını içeren Faaliyet Raporlarını açıklamaya başlamaları ile birlikte bankaların ilk çeyrek performansı da ortaya çıkmaya başladı. Sektörde ağırlığı olan 4 büyük bankanın mali verilerinden yola çıkarak performans değerlendirmeye aldık. İlginç sonuçlar çıktığı gibi bankalar arasında Performans Farkı da ciddi boyutta acıkmaya başladığını bazı bankaların sıralamada CEO Performansında ciddi sorunlar yaşandığını ve sorgulanma zamanının geldiğini rakamlar ortaya çıkardı. İşte Performans değerlendirmesinde dikkate aldığımız ana bilanço rakamları :
Aktiflerde büyüme yaşandı
2019’un ilk çeyreğinde bankaların Toplam Aktif Büyüklüklerinin arttığı görüldü. Aktif büyüklükte 2018 sonundaki sıralama değişmedi. İş Bankası Aktif büyüklükte ilk sırasını korurken Akbank son sıradaki yerini korudu. Toplam Aktiflerdeki artış performansı Akbank’ı son sırada kurtarmaya yetmedi
Karlarda şok düşüş
Faiz gelirlerinin artmasına Ücret ve Komisyon gelirlerinin ciddi oranda artmasına rağmen bankalar bu gelirleri Net Kara taşıyamayarak Net Karlarda düşüş yaşadı. 2018’in ilk çeyreğine göre  Net Karda en az düşüşü karlılığını koruyan YKB  olur iken  İş Bankası yüzde 19,3 düşüş ile en fazla karlılığı düşen banka oldu. İş Bankasının Karlılığının düşmesine rağmen Garanti Bankasından sonra en çok kar eden banka oldu. Akbank Karlılık düşüş oranında da Karlılıklarda da 3. Sırada yer aldı.
blankMevduat Artışı devam etti
Değerlendirmeye alınan 4 bankada da mevduat artışı sağlandı. Mevduatın kurların artması nedeni ile artışın etkisi olduğu biliniyor. Mevduat artışına paralel olarak bankaların Faiz Giderleri de ciddi oranda arttı. Toplam Mevduatta İş Bankası 253 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, Akbank 206 milyar TL Mevduat ile son sıradaki yerleşmiş durumda. Akbank’ın son sıradan çıkma gayretleri ilk üç ayda yetersiz kaldı.
blankBanka Kredileri Arttı
Değerlendirmeye alına 4 bankanın da kredi hacimleri artış gösterdi. Artışın bir kısmı kullandırılan Döviz Kredilerindeki kur etkisi ile oldu. Kredi Hacminde İş Bankası açık ara rakiplerinden önde giderken oransal ve hacimsel olarak da rakiplerinden daha fazla büyüyerek sıralamada “rakibim yok” mesajı verdi. 2018 sonunda olduğu gibi Akbank Kredi Hacminde sonuncu durumdaki yerini korudu.
blank
Net Faiz Gelirleri arttı
Banka faiz oranlarının artması ile birlikte bankalar özellikle Mevduat yarışına girmiş Faiz Giderleri ciddi artış göstermişti. Bankalar Net Faiz gelirlerini korumak ve artırmak için Kredi Faiz oranlarının da aynı hızla artırmış hatta bazı banakların kredi hacminin düşmesine rağmen Faiz gelirlerinde en yüksek orana ulaşması tartışmalara neden olmuştu. Net Faiz gelirlerinde ve artış hacminde Garanti Bankası ilk sıradaki yerini korurken, en faiz artış oranına sahip olmasına rağmen Net Faiz Gelirini sadece 274 milyon TL artırabilen Akbank net Faiz artış tutarında sonuncu oldu. Hatırlanacağı gibi 4 büyüklerden Kredi Hacmi düşmesine rağmen en fazla Faiz Geliri artışı sağlayan banka 2018’de de  Akbank olmuştu.
blankNet Ücret ve Komisyon Gelirleri arttı
Garanti Bankası 2018’de olduğu gibi Net Ücret ve Komisyon gelirlerinde 1.liğini korudu. Net Ücret ve Komisyon gelirini en çok artıran banka Akbank olmasına rağmen Gelir toplamınsa sonuncu olmaktan kurtulamadı.
blankBeklene Zarar Karşılıkları da arttı
Bankaların kredi hacimleri artması yanında Takip kredi tutarları ve donuk alacakları da arttı. Bazı bankaların alacak satması Donuk alacaklarının artmasının önüne geçemedi. Takip oranlarının artmasına paralele olarak beklenen Zarar Karşılıkları da artış gösterdi. En fazla artış yüzde 13,2’lik artış ile Akbank’ta olduğu görüldü. YKB en az artış oranı ile ileriye yönelik olumlu sinyaller verdi.
blankCEO Karı düşürdü, Ücretleri artırdı
Yukarıda kısaca özetlediğimiz Bilanço ana kalemlerdeki büyüme Performansına baktığımızda Bazı bankaların hak etmediği oranlarda Üst Yöneticilere yapılan oranda zam yaptığı görüldü. En büyük artışı yüzde 46,5 ve 10,7 milyon TL ile YKB yaptı. Akbank da yüzde 45,1 ve 8,3 milyon TL artış ile YKB’yi takip ederken bu artış oranlarının ve hacimlerin Bankada gösterilen Performans ile doğru olmadığının altını çizmek gerekir. 2018’de Üst Yöenticilere en fazla ödeme yapan banka olan Garantİ Bankası yüzd 21,5 ve 5,1 milyon YL artış ile Akbank’ı izledi. Grupta en makul ve mütavazi davranan Bnaka hiç kuşkusuz İŞ Bankası oldı. Çoğu tabloda ilk sırada olmasına rağmen Üst Yöneticilere yapılan zam ve hacimde son sırada yer aldı. Uzmanlar, “Bilançolardaki Personmasn durumu ile Üst Yöneticilere yapılan ödemenin ters orantılı olmuş” değerlendrimesi yaptı.
blankSonuç
Değerlendirmeye alınan Türkiye’nin 4 büyük özel bankasında Bilanço kalemleri büyüme gösterdi. Buna Karşılık Net Kar ciddi erozyon yaşayarak eridi. Buna rağmen Üst Yöneticiler kendilerinde tasarrufa gitmeyerek sağaldıkları menfaatlerde ciddi artışlar yaptı. Yılalrca aynı bankada çalışıp başarılı işlere imza atan bazı CEO’lardaki performans düşüklüğü önümüzdeki dönemde başlarını ağrtacak gibi.