İspanya’da çalışanların fazla mesai haklarını korumaya yönelik ilginç bir yasa kabul edildi. Yasa tüm İspanyol şirketlerini kapsıyor. Peki  çoğunluk hissesi İspanyol şirketine ait olan Garanti Bankası’nı da etkileyecek mi?
Dünyanın birçok ülkesinde işe giriş-çıkışlarda uygulanan kart basma sistemi İspanya’da zorunlu hale getirildi.
Yasa İspanya’da çalışanların fazla mesai haklarını korumaya yönelik hazırlandı.
Yasa gereğince bundan böyle İspanya’da çalışanlar işe giriş ve çıkışlarda kart basmak zorunda olacak. 
“Çalışma saatleri kontrol yasası” sosyalist azınlık hükümetinin girişimiyle martta mecliste kabul edilmişti.
Söz konusu yasanın çıkarılmasında, ülkedeki istatistiklere göre, çalışanların fazla mesailerinin yarı yarıya bir oranla ödenmemesi etkili oldu.
Bununla birlikte ülkede işçi sendikalarının fazla mesailerle ilgili talepleri etkili oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Magdalena Valerio, alışma sürecine dikkat çekiyor. 
Valerio, yeni uygulamanın ilk aylarında esnek davranılacağını belirtiyor. 
Ancak alışma sürecinden sonra yasaya uymayan şirketlere 626 ila 6 bin 250 avro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.
İspanya’da işçi kanununa göre çalışanlar yılda en fazla 80 saat fazla mesai yapabiliyor.
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) verilerine göre 2019’un ilk üç ayında çalışanlar toplam 5,67 milyon saat fazla mesai yaparken, bunun 2,6 milyonun ücretinin ödenmediği belirtiliyor.
PEKİ GARANTİ BANKASI?
İspanya’da kabul edilen ve uygulamaya konulan yasa tüm İspanyol şirketlerini kapsıyor. Garanti Bankası çoğunluk hisseleri Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’ya ait.  Bu nedenle Garanti Bankası’nın da bu yasa kapsamına girdiği yolunda görüşler ortaya atıldı. Hukukçular, teknik olarak konusun İspanya Çalışma Bakanlığı’nın bunu takep edebileceğini öne sürüyorlar. Ancak, yine Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’da sendikalı olmanın zorunlu olmasına rağmen en büyük iştiraklerinden Garanti Bankası’nda sendikal örgütlenme bulunmuyor. Nitekim,  CCOO’nun Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın üst düzey yöneticilerine hitaben 2015 yılında  bir mektup yazarak, Garanti Bankası çalışanlarına sendikal hakkın verilmesini talep edilmişti. 
Garanti Yönetimi bu konuyu dikkate almamıştı. 
TÜRK ŞİRKETİ GÖRÜNÜYOR
İspanya’daki bu yasa Garanti Bankası çalışanlarını da kapsaması halinde banka çalışanları için ciddi mesai ücreti söz konusu olacak. Ancak bir Garanti Bankası üst düzey yetkilisi, bankanın Türk yasalarına göre kurulduğunu ve halka açık bir şirket olduğundan  söz konusu uygulamanın kendilerini bağlamıyacağını ifade ettiler.