PARAMEDYA

Halkbankın karını kambiyo zararı mı yedi?

Halkbankın karını kambiyo zararı mı yedi?

Halkbankası'nın net karın düşmesinde 904,9 milyon TL Kambiyo Zararının önemli etkisi oldu. Zira 2018’in ilk çeyreğinde Kambiyo zararı sadece 49,3 milyon TL idi.

HALKBANK Kar’dan yedi
Kamu Bankası olan HAKLBANK 2019 birinci çeyrek mali verileri ve Faaliyet Raporunu açıkladı. İlk dikkat çeken rasyo kar oldu zira kamuoyu Kamu bankalarının zararına işlemler yaptığı yönünde kanaatlerinin yersiz olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Özellikle sistem arızaları nedeni ile düşük kur ile yapılan işlemlerden ne kadar zarar yaptığı ayrı bir merak konusu olmuştu.
 

Resim iki kere tıklaKAMBİYO ZARARI NEDİR?

Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları, yabancı paralı satış zaraları gibi ortaya çıkan giderler bu hesaba kaydedilir.Net Kar Düştü
2018’in ilk çeyreğinde 790 milyon TL Net Kar açıklayan Banka 2019 ilk çeyreğinde yüzde 61,4 Net Kar azalması ile 305 milyon TL Net kar açıkladı. Net karın düşmesinde 904,9 milyon TL Kambiyo Zararının önemli etkisi oldu. Zira 2018’in ilk çeyreğinde Kambiyo zararı sadece 49,3 milyon TL idi.
Toplam Varlıklar Büyüdü
Banka, 2018 yıl sonunu 378,4 milyar TL olan Toplam Varlıklarını yüzde 7,6 büyüterek 407 milyar TL’ye yükseltti.  Toplam Varlıkların içinde Kredilerin oranı yüzde 69,2 oldu.
Kredilerde Büyüdü ama Karşılıklar da arttı
2019’un ilk çeyreğinde Kamu Banlarının Piyasa Kredi yükünü ağırlıklı sırtladığı bilinmekte. Halkbank’ta kendine düşen görevi yaptığı görülüyor.2018 sonunda  259 milyar TL Kredi hacmine sahip banka Piyasaya  nette 22,9 milyar TL kredi fonlayarak Kredi Hacmini 281,9 milyar TL’ye çıkarmış durumda. Kredilerde artış oranı yüzde 8,8. Kredilerdeki bu artışa paralel olarak Kredi Karşılık oranları da artmış oldu. Zira Kredi Takip oranlarını artması ile 2018 sonunda 8,4 milyar TL olan Beklenen Zarar Karşılıkları 9,1  milyar TL’ye yükselerek yüzde 7,7 artmış durumda.
Gayri Nakdi Krediler artış gösterdi
2018 yıl sonunda 83 milyar TL olan Gayri Nakdi Krediler  4,6 milyar TL artarak 87,6 milyar TL’ye yükseldi. Artış oranı yüzde 5,5 oldu. Gayri Nakdi Kredilerin içinde Akreditifler 3,1 milyar TL’den 3,2 milyar TL’ye yükseldi.
Mevduat Artışı rakipleri kıskandırdı
Bir çok bankanın mevduat peşinde koştuğu ve pazarlama ekibine nerde ise tek hedef belirledikleri üründe Halkbank özel sorunlarının olmasına rağmen 248,8 milyar TL’den  20,8 milyar TL artırarak 269,6 milyar TL’ye çıkarma başarısını gösterdi. Diğer Bankalarca Devletin Parası Mevduatta Kamu payı çoktur algısına karşılık banka mevduat dağılımı bu algıyı boşa çıkarıyor. Zira Mevduatta Kamu payının sanıldığı kadar fazla olmadığı anlaşılıyor.
Net Faiz Gelirleri Düştü
Banka Faiz Gelirleri 2018’in ilk çeyreğinde 6,9 milyar TL’den yüzde 55 artırıp 2019’un ilk çeyreğinde 10,7 milyar TL’ye çıkarmasına rağmen, Faiz Giderlerini 4,9 milyar TL’den 9 milyar TL’ye çıkmasına engel olamadığı için Net faizlerde de düşme yaşadı. 2018 ilk çeyreğinde  1,9 milyar TL olan Net Faiz gelirleri yüzde 12 azalarak 1,7 milyar TL’ye geriledi. Net Ücret ve Komisyon gelirleri de yüzde 51 artarak 2018 ilk çeyreğinde 406 milyon TL iken 2019 ilk çeyreğinde 616 milyon TL’ye yükseldi.
Üst Yöneticiler  Fedakarlık Yaptı
Bankacılık sektöründe tartışma konusu olan Üst Yöneticilere yapılan astronomik ödemeler için Halkbank sektöre nerde ise ders veriyor. Sektörde Karın  yüzde 25’den yüzde 150’ye kadar Üst Yöneticilere ödeme yapan bankalar düşünüldüğünde  Bankanın bir defa Üst Yönetici Ödeme bütçesinin makul ve kabul edilebilir düzeyde olduğu çoğu bankadan daha düşük olduğu görülüyor. Buna rağmen 2018’in ilk çeyreğinde ödenen 2,5 milyon TL ödemede de kesinti yaparak 2019’un ilk çeyreğinde 2,4 milyon TL ödeme yapılarak bütçede yüzde 7 tasarruf sağladı.
Şube Arttı Personel Azaldı
2018’sonunu 988 şube ile kapatan banka 2018’in ilk çeyreğinde 4 şube artış gerçekleştirerek şube sayısını 992’ye çıkardı. 2018 sonunda 18.713 olan Personel ise azalarak 18.620’ye düştü. Bankada 93 personel azalmış durumda. Kamu bankasında personel azalması Devletin “istihdam seferberliğine” ters ve ironik bir durum ortaya çıkardı. Zira her fırsatta firmalara eleman alın diyen devletin kendi bankasında personel azalması açıklanabilir bir durum olamamakla birlikte emeklilikten kaynaklandığını temenni ediyoruz.
Sermaye Yeterlilik Rasyosu Düştü
2018 yıl sonunda %13,8 olan Sermaye Yeterlilik Rasyosu 2019 ilk çeyreğinde % 13’e düşmüş durumda. Bu oran Devletin öngördüğü yeterliliğin üzerinde olmasına rağmen alt sınıra yakın olduğunu belirtmekte fayda var.

Etiketler: halkbankası kambiyo zararıhalkbank bilançohalkbank kar

Facebook Yorumları