Faiz giderlerinin faiz gelirlerinden fazla artması bankanın net faiz gelirlerinin düşmesine neden oldu. Bankanın ücret ve komisyonları arttı.
ICBC Türkiye’de  büyümeye devam ediyor
ICBC – Turkey Bank,  2019 ilk çeyrek mali verilerini ve faaliyet raporunu yayınladı. Çin’in ve Dünyanın en büyük Bankalarından olan ICBC ağırlıklı sanayi bölgelerinde şubeleri bulunuyor. Banka Türkiye’de 44 şubesi, 773 personeli ile hizmet veriyor. ICBC’nin bilanço rakamlarına bakıldığında Türkiye’de ısınma yıllarını yaşadığı ve ileriye yönelik daha güçlü sermaye katkısı ile piyasalarda ağırlığını hissettirecek potansiyel taşıdığı piyasa tarafından bilinmekte. Banka bilançosu da olumlu gelişmeye devam ediyor.
Varlıkları Büyümeye devam ediyor
2018 yıl sonunu 15,8 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka varlıklarını yüzde 27,5 büyüterek 20,2 milyar TL’ye yükseltti. Varlıklar içinde Finansal Varlıklar yüzde 55,7 büyüyerek 10 milyar TL’yi aşmış durumda.
Kredilerde büyümeye devam ediyor
Banka, 2018 yıl sonunu 7,8 milyar TL Kredilerini yılın ilk çeyreğinde 8,1 milyar TL’ye yükseltmiş durumda. Kredi takip oranları sektör ortalamasını çok altında yüzde 1,1 düzeyde.  Yılın ilk  artırarak çeyreğinde Gayri Nakdi Kredilerini yüzde 117 artırarak 5,1 milyar TL düzeye çıkarmış durumda. Aynı şekilde Akreditifleri de yüzde 81 artarak 393 milyon TL’ye ulaşmış durumda.
Mevduat gelişimi olumlu
2018 yıl sonunu 8 milyar TL ile kapatan Banka mevduatını yüzde 23 artırarak 9,8 milyar TL düzeye gelmiş durumda. Mevduatlarını artırmaya paralel olarak da Faiz giderleri artmış durumda. 2018’in ilk çeyreğine göre bankanın faiz giderleri yüzde 92 artarak 120 milyon TL’den 232 milyon TL’ye çıkmış durumda.
blankNet Faiz  gelirleri düştü, Ücret ve Komisyon Gelirleri arttı
Faiz giderlerinin faiz gelirlerinden fazla artması bankanın net faiz gelirlerinin düşmesine neden oldu. 2018’in aynı dönemine göre yüzde 6 gerileyen Net Faiz Gelirleri 103 milyon TL’de kaldı. Net Faiz Gelirlerindeki düşmeye karşı Banka Ücret ve Komisyon Gelirlerini 2018 ilk çeyreğindeki 8 milyon TL’den 2019 ilk çeyreğinde 23 milyon TL’ye yükseltti.
Brüt Kardaki artışını Net Kara taşıyamadı
Banka 2018’in aynı dönemine göre brüt karlılığını yüzde 55 artırarak 169 milyon TL Kar elde etmesine rağmen Net Karda aynı döneme göre düşme yaparak 36 milyon TL’de kaldı.
blank
Sermeye Yeterlilik Oranı
Bankanın, sermaye yeterlilik oranı %20.7 olup, sektör ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.